MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ma duże znaczenie w chrześcijaństwie i jest obchodzony jako wspomnienie ważnego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie. Zwiastowanie to moment, kiedy Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Maryi i jednocześnie punkt centralny w historii zbawienia według chrześcijańskiej tradycji.

Kult Zwiastowania koncentruje się na tym wydarzeniu jako początku wypełnienia proroctw dotyczących Mesjasza. Wartość duchowa tego wydarzenia skupia się na zawierzeniu i posłuszeństwie Maryi wobec Boga oraz na ogromnym znaczeniu, jakie to wydarzenie miało dla całego ludzkiego rodzaju. To również moment, w którym Jezus zstępuje z nieba, stając się człowiekiem.

W tradycji chrześcijańskiej obchody związane z Zwiastowaniem mają często miejsce 25 marca i stanowią ważny punkt w liturgii kościelnej. Jest to moment, w którym wierzący wspominają i celebrują to ważne wydarzenie, uznając je za kluczowy moment w historii zbawienia. Kult Zwiastowania odzwierciedla także głębokie przekonanie w Boży plan zbawienia poprzez przyjście na świat Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Pozostali patroni parafii w Polsce