MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Wszystkich Świętych

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Wszystkich Świętych jest jednym z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, obchodzonym 1 listopada. Jest to dzień, w którym wspominane są wszystkie święte, zarówno znane jak i nieznane, kanonizowane przez Kościół oraz tych, którzy nie zostali oficjalnie uznani za świętych, a ich życie i wiara były zgodne z Ewangelią. To święto nawiązuje do chrześcijańskiego ideału świętości i zachęca wiernych do naśladowania ich przykładu.

Głównym celem tego dnia jest upamiętnienie tych, którzy osiągnęli zbawienie i doczekali się chwały niebieskiej. Tradycyjnie w tym dniu katolicy uczestniczą w uroczystych mszach świętych, odwiedzają groby swoich bliskich, zapalają świece i modlą się za zmarłych. Wspominają również znane i nieznane postacie, które za życia były wzorem wiary i świętości, przywołując ich jako inspirację dla współczesnych chrześcijan.

Kult Wszystkich Świętych jest czasem, kiedy wierni oddają cześć świętym, ale także przypominają o ważności duchowego życia, solidarności z ludźmi wierzącymi i wspólnotą świętych z Kościołem. To okazja do refleksji nad życiem wiecznym, wiarą w zmartwychwstanie oraz wdzięcznością za osiągniętą zbawienie przez świętych, którzy są wzorem dla naszej własnej drogi wiary.

Wszystkich Świętych
Pozostali patroni parafii w Polsce