MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Trójca Święta

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Trójcy Świętej jest centralnym elementem chrześcijaństwa, wyrażającym wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca Święta stanowi fundament teologiczny dla wielu wyznań chrześcijańskich i jest głęboko zakorzeniona w wierzeniach i praktykach religijnych.

Jako dogmat, Trójca Święta odnosi się do wspólnoty miłości między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ta nauka stwierdza, że trzy Osoby Boskie są jednym Bogiem w niepodzielnej jedności istoty Bożej. Ojciec jest Stwórcą wszechświata, Syn (Jezus Chrystus) jest Jego Słowem, które stało się ciałem, a Duch Święty jest obecny w życiu chrześcijan, prowadząc ich do prawdy i świętości.

Kult Trójcy Świętej jest obecny w życiu modlitewnym i liturgicznym Kościoła, szczególnie w celebracji Eucharystii, gdzie władza i działanie Trójcy Świętej jest często podkreślane. Ponadto, święto Trójcy Świętej (obchodzone w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego) jest ważnym dniem liturgicznym, kiedy wierni skupiają się na tajemnicy Trójjedynego Boga.

W tradycji chrześcijańskiej kult Trójcy Świętej jest manifestowany poprzez modlitwę, chwałę i oddanie czci każdej z Osób Bożych w tej nierozłącznej Jedności, podkreślając równoczesną jedność i różnorodność w Bogu.

Trójca Święta
Pozostali patroni parafii w Polsce