MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Święta Rodzina

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święta Rodzina, w kontekście chrześcijaństwa, odnosi się do Jezusa Chrystusa, jego Matki, Maryi, i Świętego Józefa. Stanowi fundamentalny element w chrześcijańskiej teologii i tradycji, ukazującą się jako model życia rodzinnego, posłuszeństwa wobec Boga oraz wzajemnej miłości.

Jezus, syn Boży wcielony według wiary chrześcijańskiej, narodził się z Maryi, która została dziewicą matką przez działanie Ducha Świętego. Józef, człowiek sprawiedliwy i opiekun Jezusa oraz opiekun Maryi, jest uznawany za przybranego ojca Jezusa. Rodzina ta jest centralnym elementem w Nowym Testamencie, gdzie opisane są różne wydarzenia związane z życiem, dziećństwem oraz misją Jezusa. Święta Rodzina jest również podkreślana jako wzór życia rodzinnego, miłości, opieki i oddania dla chrześcijańskich rodzin na przestrzeni wieków.

Historia Świętej Rodziny sięga biblijnych czasów, z wydarzeniami opisanymi w Nowym Testamencie chrześcijańskiej Biblii. Według Ewangelii Jana i Łukasza, narodzenie Jezusa miało miejsce w Betlejem, gdzie Józef i Maryja przybyli na polecenie władz rzymskich, aby się tam rozliczyć. Tam, w ubogiej stajence, Maryja urodziła Jezusa, Syna Bożego. Tradycja chrześcijańska głosi, że Jezus był Synem Bożym, poczętym za sprawą Ducha Świętego, a Maryja pozostała dziewicą - ta doktryna nosi nazwę dziewiczego poczęcia.

Józef, jako wybrany przez Boga, przyjął Maryję i Jezusa pod swój dach, chroniąc ich i zapewniając im opiekę. Po narodzinach Jezusa, według Ewangelii, Święta Rodzina zmagała się z wieloma wyzwaniami, w tym ucieczką do Egiptu, aby uniknąć prześladowania ze strony króla Heroda, który obawiał się potencjalnego zagrożenia dla jego władzy.

Święta Rodzina jest symbolem nie tylko Bożego obcowania z ludzkością, ale także wzorem oddania Bogu, wzajemnej miłości i wzoru do naśladowania dla chrześcijańskich rodzin. Choć biblijne źródła dostarczają tylko kilku informacji na temat życia codziennego rodziny, ich historia jest podstawą dla wielu aspektów wiary, duchowości i etyki chrześcijańskiej, a także stanowi inspirację dla tysięcy ludzi na całym świecie.

Święta Rodzina
Pozostali patroni parafii w Polsce