MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Szymon

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Apostoł Szymon, znany także jako Szymon Kananita lub Szymon Gorliwy, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii jest niewiele informacji na temat jego życia i działalności. Imię "Szymon" w kontekście biblijnym oznaczało "człowieka gorliwego" lub "zapaloną duszę". Jego przydomek "Kananita" prawdopodobnie odnosił się do regionu Kanaan, jednak nie jest pewne, czy faktycznie pochodził stamtąd.

Niektóre zapisy sugerują, że Szymon był wcześniej członkiem jakiejś rady partyzantów lub rewolucjonistów, ale dokładne szczegóły nie są znane. Wiadomo, że został wybrany przez Jezusa jako jeden z dwunastu apostołów. Szymon to postać mniej znana w Ewangeliach, co sprawia, że ​​o jego życiu przed i po śmierci Jezusa wiadomo niewiele.

Niektóre tradycje wskazują, że Szymon, po zmartwychwstaniu Jezusa, głosił Ewangelię w Egipcie i Libii, gdzie zginął jako męczennik. Jednak większość tych informacji nie jest potwierdzona w tekstach biblijnych i opiera się na apokryficznych lub tradycyjnych źródłach.

Szymon był jednym z apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi przez większość Jego publicznej posługi, lecz jego dokładna rola i wkład w działalność apostolską nie zostały szczegółowo opisane w Nowym Testamencie. Pomimo niewielu informacji, którą otrzymujemy z pism biblijnych, Szymon jest uznawany za jednego z dwunastu najbliższych uczniów Jezusa. Jego życie i działalność są często przedmiotem rozważań i interpretacji teologicznych.

św. Szymon
Pozostali patroni parafii w Polsce