MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Stanisław

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święty Stanisław, biskup Krakowa, to postać historyczna z XI wieku w Polsce. Jego męczeńska śmierć, domniemana w wyniku konfliktu z królem Bolesławem II, stała się symbolem walki o sprawiedliwość i moralność władzy. Jego wspomnienie jest upamiętniane 8 maja.

Święty Stanisław Biskup i Męczennik był biskupem krakowskim, urodzonym około 1030 roku. Jego życie było związane z wieloma legendami i historiami. Stał się znany dzięki swojej odwadze, nieskazitelnej moralności i działalności na rzecz Kościoła. Jego konflikt z królem Bolesławem Śmiałym doprowadził do jego tragicznej śmierci. Zgodnie z legendą, Stanisław skonfrontował się z królem, potępiając jego wybryki moralne i nadużycia władzy, co ostatecznie doprowadziło do zamordowania biskupa przez samego Bolesława Śmiałego. Męczeńska śmierć św. Stanisława stała się symbolem niezłomnej postawy duchownego wobec nieprawości, a jego kult rozwijał się przez wieki, stając się ważnym elementem historii i kultury Polski. Jego wspomnienie obchodzone jest 8 maja.

Święty Stanisław, biskup Krakowa, został zamordowany 11 kwietnia 1079 roku. Był bliskim doradcą króla Bolesława II Śmiałego, ale ich relacje zaczęły się pogarszać, gdy król zaczął się oddawać skrajnym wybrykom moralnym oraz nadużyciom władzy. Stanisław, jako biskup, nie zawahał się krytykować króla za te czyny.

Najbardziej znanym epizodem z jego życia jest konflikt z Bolesławem. Według tradycji, biskup Stanisław potępił króla za jego grzechy, w tym za zabójstwo niewinnych ludzi. Gdy król nie zmienił swojego postępowania, Stanisław w końcu zagroził mu ekskomuniką. Zgodnie z legendą, w reakcji na to, Bolesław sam zamordował biskupa, rozkazując jego śmierć przez ręce żołnierzy.

Męczeńska śmierć św. Stanisława stała się symbolem walki kościoła z władzą świecką oraz niezłomności w obronie moralności i sprawiedliwości. Mimo braku dokładnych historycznych dowodów na szczegóły jego śmierci, opowieść ta stała się kluczowym elementem kultury i historii Polski. Wspomnienie męczeńskiej śmierci św. Stanisława obchodzone jest 8 maja.

św. Stanisław
Pozostali patroni parafii w Polsce