MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Piotr

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święty Piotr uważany jest za jednego z głównych patronów Kościoła Katolickiego. Jest patronem rybaków, listonoszy, poczty oraz kurierów, często ze względu na klucze, które symbolizują władzę i odpowiedzialność.

Odpusty: 22 lutego, 29 czerwca. 

Święty Piotr, znany również jako Piotr Apostoł, to jeden z najważniejszych apostołów Jezusa Chrystusa i postać o fundamentalnym znaczeniu w historii chrześcijaństwa. Jego prawdziwe imię brzmiało Szymon, był rybakiem w Betsaidzie, nad brzegiem Morza Galilejskiego. Według Ewangelii Nowego Testamentu, Piotr i jego brat Andrzej zostali przez Jezusa zaproszeni do zostania Jego uczniami, co oznaczało porzucenie swojego dotychczasowego życia i podążanie za nauczycielem.

Piotr stał się jednym z głównych apostołów Jezusa i często był uważany za lidera tego grona. Według Ewangelii, Jezus nadał mu przydomek "Piotr" (co oznacza "skała" lub "kamień"), mówiąc: "Ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję swoją Cerkiew." Piotr odegrał też kluczową rolę w rozwoju wczesnego chrześcijaństwa. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Piotr stał się jednym z najważniejszych kaznodziejów i misjonarzy chrześcijaństwa, podróżując po różnych regionach, aby szerzyć nauki Jezusa.

Piotr został uwięziony w Rzymie za wiarę i na rozkaz cesarza Nerona został ukrzyżowany. Jednak według tradycji, Piotr uważał się za niewartego umarcia na krzyżu, dlatego poprosił, aby go ukrzyżowano do góry nogami, co miało być symbolem jego pokory wobec śmierci Jezusa. Jednocześnie Święty Piotr jest uważany za pierwszego papieża i założyciela Kościoła Katolickiego. Papieże noszą tytuł "Następcy św. Piotra" i uważani są za duchowych spadkobierców Piotra.

Święty Piotr jest również patronem bazyliki św. Piotra w Rzymie, jednej z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa.

św. Piotr
Pozostali patroni parafii w Polsce