MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Kazimierz

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święty Kazimierz, patron Polski i Litwy, jest postacią niezwykle ważną zarówno dla historii, jak i kultury obu krajów. Urodzony w 1458 roku, był synem króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka oraz Elżbiety Habsburżanki. Jego życie było wyjątkowe nie tylko ze względu na pozycję rodową, ale przede wszystkim przez głęboką wiarę i oddanie służbie Bogu i społeczeństwu. 

Święty Kazimierz (1458–1484), syn Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki, urodził się w Krakowie w rodzinie królewskiej. Choć jako pierworodny syn miał przejąć tron, skłoniła go do wyboru drogi duchowej głęboka wiara. Jako młody chłopiec wykazywał się pobożnością, szlachetnością i hojnością wobec biednych, co stało się wyróżnikiem jego postępowania przez całe życie.

Gdy ojciec zmarł w 1492 roku, Kazimierz został królem Polski, ale zdecydował się na życie religijne. Unikając polityki, wybrał skromne życie ascety, ucząc się na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zdobył gruntowne wykształcenie. Był znanym na całym dworze królewskim ze swej pobożności i postępowania zgodnego z chrześcijańskimi zasadami.

Święty Kazimierz poświęcał dużo czasu na modlitwę, ascezę i prace dobroczynne. Dbając o ubogich i chorych, często sam niesiony był współczuciem i miłością do ludzi. Jego życie cechowała troska o wychowanie moralne społeczeństwa, a jego oddanie Bogu i Kościołowi było niezmienne. Po kilku latach krótkiego panowania zmarł w Grodnie w wieku 25 lat. Jego ciało zostało pochowane w katedrze na Wawelu w Krakowie.

Po śmierci jego kult szybko się rozwinął. Jego skromność, pobożność i miłość do ludzi zyskały mu opinię świętości. Beatyfikowany w 1604 r., a kanonizowany przez papieża Klemensa XIII w 1522 r., św. Kazimierz do dziś jest uważany za wzór moralny, młodzieńczy patron Polski, obiekty kultu i miłości w Polsce i na Litwie. Jego imieniem nazwano wiele kościołów, szkół i innych instytucji edukacyjnych. Jego wspomnienie obchodzone jest 4 marca.

św. Kazimierz
Pozostali patroni parafii w Polsce