MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Katarzyna

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święta Katarzyna, jedna z najbardziej znaczących postaci w historii chrześcijaństwa, uważana jest za wzór męstwa w obronie wiary i męczeństwa. Żyła w IV wieku w Aleksandrii, Egipcie, i wzniosła się do męczeńskiej śmierci z powodu swojej niewzruszonej wiary w Chrystusa. Zgodnie z legendą, odznaczała się wyjątkową mądrością i odwagą, stając się jedną z najważniejszych postaci w kształtowaniu wczesnych doktryn chrześcijańskich.

Jej życie i działalność wiązały się z nieustannym nawoływaniem do głębokiej wiary i obrony doktryn chrześcijańskich. Święta Katarzyna zasłynęła również z błyskotliwej intelektualnej argumentacji, która w tym czasie - jak sugerują źródła historyczne - zadziwiła nawet najbardziej wybitnych uczonych i filozofów jej epoki.

Kult św. Katarzyny rozwijał się szybko zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim, a jej postać jest przedmiotem wielu ikonografii oraz legend, które przyczyniły się do rozwoju kultu i oddania czci tej świętej aż do współczesności. Jej imię i dziedzictwo wciąż są podziwiane i wzbudzają inspirację wśród wiernych na całym świecie.

św. Katarzyna
Pozostali patroni parafii w Polsce