MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Karol Boromeusz

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święty Karol Boromeusz, urodzony w 1538 roku we włoskim mieście Arona, był postacią kluczową w historii Kościoła katolickiego. Był arcybiskupem Mediolanu i kardynałem, odznaczał się głęboką wiarą i gorliwym życiem duchowym.

Karol Boromeusz odegrał kluczową rolę w rekoncyliacji Kościoła z reformacją. Pracował nad realizacją reform soboru trydenckiego, które miały na celu oczyszczenie Kościoła z wykroczeń moralnych, zaniedbań duchowych i skorumpowanych praktyk wśród duchowieństwa.

Był osobą o ogromnym oddaniu w pracy na rzecz potrzebujących. W czasie epidemii dżumy w Mediolanie w 1576 roku osobiście organizował pomoc dla chorych i ubogich, narażając się na ryzyko zarażenia. Był także zaangażowany w edukację i fundował szkoły dla biednych.

Święty Karol Boromeusz zmarł w 1584 roku. Jego życie i praca w Kościele stały się inspiracją dla wielu, a jego kult rozpoczął się stosunkowo szybko po śmierci. Święty Karol Boromeusz jest patronem Mediolanu, kardynałów, katechetów, kleryków i szkół katolickich. Jego wspomnienie obchodzone jest 4 listopada. Jego postawa gorliwego pasterza i zaangażowanego działacza społecznego pozostaje źródłem inspiracji dla wielu wiernych.

św. Karol Boromeusz
Pozostali patroni parafii w Polsce