MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Jadwiga Królowa

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święta Jadwiga Andegaweńska, znana również jako św. Jadwiga Królowa, urodziła się w 1373 roku jako córka króla Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Poślubiła Władysława Jagiełłę, króla Polski, w 1386 roku, co przyczyniło się do zacieśnienia więzów między Polską a Węgrami. Jej koronacja na królową Polski w 1384 roku stanowiła przełomowy moment w historii Polski.

Święta Jadwiga znana była z pobożności, uczestniczenia w codziennych modlitwach i praktyk religijnych. Jej działalność charytatywna i oddanie sprawom Kościoła były powszechnie cenione. W czasie swojego krótkiego życia, do którego należała także aktywna działalność polityczna, zasłużyła na miano patronki Polski, a jej śmierć w 1399 roku spowodowała ogólnokrajową żałobę.

Kanonizowana przez Kościół katolicki w 1997 roku przez Jana Pawła II, św. Jadwiga Andegaweńska jest symbolem mądrości, cnót chrześcijańskich i jedności, a jej postać stanowi istotny element historii Polski i Europy Środkowej. Dziedzictwo jej życia i działań, związane z pielęgnowaniem wiary i kultury, nadal inspiruje wiernych na całym świecie.

św. Jadwiga Królowa
Pozostali patroni parafii w Polsce