MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Jacek

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święty Jacek, znany także jako Hyacinth, był postacią o wyjątkowej sile ducha i głębokiej religijności. Urodzony w XII wieku w Kamieniu Śląskim w dzisiejszej Polsce, Jacek Odrowąż był dominikaninem, który przyczynił się do rozwoju i propagowania tego zakonu na ziemiach polskich. Jego życie było naznaczone pasją do głoszenia Ewangelii oraz niesienia pomocy najuboższym i potrzebującym. Święty Jacek znany jest z licznych cudów, w tym z legendy o cudownym zachowaniu kielicha eucharystycznego podczas złupienia kościoła. Jego pobożność, oddanie pracy duszpasterskiej oraz troska o biednych uczyniły go postacią powszechnie szanowaną nie tylko w Polsce, lecz również w całym chrześcijańskim świecie. Jego wspomnienie obchodzone jest 17 sierpnia.

Święty Jacek, znany również jako św. Hyazynth, urodził się około 1183 roku w Kamieniu Śląskim. Był członkiem zakonu dominikanów, które towarzyszyły mu przez większość jego życia. W okresie studiów w Pradze spotkał św. Dominika Guzmana i dołączył do jego nowo powstałego zakonu.

Jacek szybko stał się znaczącą postacią w rozwoju dominikanów w Polsce. Był jednym z pierwszych członków zakonu w naszym kraju i znacząco przyczynił się do jego propagacji. Był niezwykle oddany głoszeniu Ewangelii, podróżując i nauczając o wierze w różnych miejscach Europy Środkowej.

Jego pobożność i gorliwość w posłudze chrześcijańskiej sprawiły, że szybko został uznany za świętego. Został kanonizowany przez papieża Klemensa VIII w 1594 roku.

Legenda głosi, że dokonał on cudu, kiedy to podczas napadu tatarskiego, udało mu się cudownie uratować konsekrowany kielich. Opowieści o jego cudach i dobroci były szeroko rozpowszechniane, co przyczyniło się do budowania kultu wokół tej postaci.

św. Jacek
Pozostali patroni parafii w Polsce