MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

św. Antoni Padewski

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święty Antoni z Padwy, znany także jako Antoni z Lizbony, to postać, która w historii Kościoła katolickiego zajmuje wyjątkowe miejsce. Urodził się w Lizbonie w 1195 roku, a jego życie stało się przykładem niezwykłego oddania Bogu, wiedzy teologicznej oraz wszechstronnego zaangażowania w pomoc bliźnim.

Święty Antoni Padewski, urodzony jako Fernando Martins de Bulhões w Lizbonie w 1195 roku, już w młodym wieku oddał się służbie Bożej. W wieku 15 lat wstąpił do zakonu kanoników regularnych św. Augustyna, a później do zakonu cystersów, gdzie zaczął głębsze życie modlitewne i kontemplacyjne. Po przyjęciu święceń kapłańskich i zainspirowany nowym zakonem franciszkanów, dołączył do nich, zmieniając swoje życie na wzór św. Franciszka z Asyżu. W międzyczasie zaczął używać imienia Antoni.

Jego główną misją stało się nauczanie teologii. Był wykładowcą teologii morałalnej i biblijnej. Jego niezwykła erudycja, głęboka wiara i wiedza przyciągały tłumy wiernych. Mówił w sposób prosty, zrozumiały dla wszystkich, co sprawiło, że był bardzo ceniony przez ludzi z różnych warstw społecznych. Jednak jego życie nie było tylko akademickie - słynął z cudów, a jego modlitwy miały uzdrawiającą moc, co przyciągało jeszcze większe rzesze ludzi do jego nauczania.

Jego sława i oddanie Bogu były tak wielkie, że został mianowany prowincjałem, a później wysłany jako misjonarz do północy Włoch i Francji. Prowadził kazania, nawracał grzeszników i słynął z obdarzenia daru jasnowidzenia, przez który znajdował zaginione przedmioty lub osoby. Jego skromność, pokora i niesamowita pokora sprawiły, że został ogłoszony świętym zaledwie rok po jego śmierci, w 1232 roku, a jego grobowiec w Padwie szybko stał się miejscem pielgrzymek i cudów.

św. Antoni Padewski
Pozostali patroni parafii w Polsce