MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Przemienienia Pańskiego

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Przemienienie Pańskie, obchodzone przez Kościół katolicki 6 sierpnia, jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających biblijne wydarzenie z życia Jezusa Chrystusa. Moment ten opisany jest w Ewangelii św. Mateusza, św. Marka oraz św. Łukasza. To przeżycie, gdzie Jezus w obecności trzech swoich uczniów - Piotra, Jakuba i Jana, doświadczył niewyobrażalnej chwały boskiej.

Historia Przemienienia Pańskiego jest głęboko zakorzeniona w znaczących przesłaniach duchowych i teologicznych chrześcijaństwa. To wydarzenie było znakiem dla uczniów Jezusa, potwierdzającym Jego boskość i wyjątkowe posłannictwo. Góra Tabor, miejsce, gdzie doszło do Przemienienia, stała się symbolem przejścia od ziemskiej egzystencji do boskiej chwały, otwierając nowe perspektywy w rozumieniu wiary chrześcijańskiej.

Przemienienie Pańskie, jako święto, stanowi dla wielu wyznawców wyjątkową okazję do refleksji, modlitwy i medytacji. To czas na głębsze zrozumienie duchowych aspektów swojego życia oraz na odkrywanie duchowej chwały, która objawia się w codziennych doświadczeniach wiary. Obchody tego święta pozostają ważnym momentem w liturgii Kościoła, inspirującym do zbliżenia się do Boga i podążania za nauczaniem Chrystusa.

Przemienienia Pańskiego
Pozostali patroni parafii w Polsce