MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Podwyższenie Krzyża Świętego

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Podwyższenia Krzyża Świętego ma swoje korzenie w historii i tradycji chrześcijańskiej. Podstawą kultu jest wydarzenie związane z podniesieniem Krzyża, na którym zgodnie z Ewangelią zgodnie z relacją chrześcijańską został ukrzyżowany Jezus Chrystus.

Podwyższenie Krzyża Świętego upamiętnia moment, kiedy krzyż, na którym zmarł Chrystus, został odkryty przez cesarzową Helenę, matkę cesarza Konstantyna Wielkiego, w Jerozolimie. To odkrycie miało miejsce w IV wieku po Chrystusie. Legenda głosi, że Helena, w poszukiwaniu krzyża, odkryła go w miejscu, gdzie dawniej stała bazylika Grobu Świętego.

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone 14 września, zostało ustanowione, aby uczcić odkrycie relikwii Krzyża oraz Jego symboliczne podniesienie i zwrócenie uwagi na znaczenie Krzyża jako symbolu zbawienia i miłości Bożej. W wielu kościołach katolickich i prawosławnych to święto stanowi okazję do wspólnej modlitwy, refleksji nad męką Chrystusa oraz znaczeniem Krzyża jako symbolu nadziei i zbawienia. Obchody święta często towarzyszą procesje z relikwiami, uroczystości liturgiczne oraz adoracje Krzyża. Jednocześnie jest to czas refleksji nad wartością cierpienia i ofiary, jakie Chrystus przyniósł dla zbawienia ludzkości.

Podwyższenie Krzyża Świętego
Pozostali patroni parafii w Polsce