MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Niepokalane Serce NMP

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ma swoje korzenie w teologicznej refleksji nad duchowością chrześcijańską. Zasadniczo odnosi się on do czci oddawanej sercu Maryi jako symbolowi jej miłości, oddania, i bliskości wobec Chrystusa i ludzkości. 

Niepokalane Serce Maryi symbolizuje jej bezgraniczne oddanie Bogu oraz jej uczestnictwo w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa. Kult ten promowany był przez wielu świętych i teologów, szczególnie związanych z maryjnymi duchowościami. 

Początki oficjalnego kultu tego wizerunku Maryi związane są z objawieniami w Lourdes (1858) i Fatimie (1917), gdzie Matka Boska miała prosić o modlitwę za nawrócenie grzeszników i o pokutę za grzechy. Wizerunek ten jest utożsamiany z wyjątkową czystością Maryi, jej miłosierdziem i matczyną troską.

Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny obchodzone jest w Kościele katolickim w piątek po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnota katolicka celebruje tę okoliczność, oddając cześć Maryi i reflektując nad jej wzniosłą postawą. Owa cześć jest jednocześnie manifestacją wdzięczności za jej pośrednictwo i modlitwy za wstawiennictwo.

Niepokalane Serce NMP
Pozostali patroni parafii w Polsce