MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest ważnym elementem wiary katolickiej. Obejmuje on wiarę, że Maryja, matka Jezusa Chrystusa, została poczęta bez grzechu pierworodnego, co oznacza, że od chwili swojego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego.

Doktryna o Niepokalanym Poczęciu Maryi znalazła swoje formalne potwierdzenie w roku 1854, kiedy to papież Pius IX ogłosił i definiował to dogmatem, ogłaszając: "Maryja, od pierwszej chwili swojego poczęcia, przez szczególną łaskę i przywilej wszechmocy Boga, w przewidywaniu zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiego skazy grzechu pierworodnego".

Kult Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzony w Kościele katolickim 8 grudnia każdego roku jako uroczystość. Ta nauka stanowi ważny element wiary katolickiej, podkreślając doskonałość i wyjątkowość Maryi jako świętej i wybranki Bożej, która od początku była przygotowana na rolę matki Jezusa Chrystusa. To jedno z ważniejszych dogmatów katolickiej mariologii, podkreślające wyjątkowy status Maryi w historii zbawienia.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Pozostali patroni parafii w Polsce