MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny związany jest z biblijnym wydarzeniem, w którym Maryja, po otrzymaniu wieści od Archanioła Gabriela o zwiastowaniu, udaje się do swej krewnej, Elżbiety. Gdy Elżbieta była w zaawansowanej ciąży, Maryja złożyła Jej wizytę. To spotkanie jest znane jako "Nawiedzenie".

Opisane w Ewangelii Łukasza (1:39-56), jest to moment, w którym Elżbieta rozpoznaje w Maryi Matkę Mesjasza. Gdy Maryja weszła do domu Elżbiety i pozdrowiła ją, dziecko w łonie Elżbiety (późniejszy św. Jan Chrzciciel) poruszyło się radośnie. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, błogosławi Maryję, nazywając ją "Błogosławioną między niewiastami".

Kult ten wyraża wdzięczność za te biblijne wydarzenia i ich znaczenie w historii zbawienia. Szczególnie w kulturze katolickiej, Nawiedzenie Maryi u Elżbiety jest interpretowane jako ukazanie się Jezusa jako zbawiciela, a także jako wyraz miłości, pokory i służby, które Maryja wzbudza w wierzących. Święto Nawiedzenia jest obchodzone 31 maja w Kościele katolickim.

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Pozostali patroni parafii w Polsce