MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odnosi się do jej szczególnej roli jako matki i opiekunki Kościoła katolickiego. To miano zostało oficjalnie ustanowione przez papieża Pawła VI w 1964 roku. Maryja, jako Matka Kościoła, symbolizuje opiekę nad wspólnotą wiernych, będąc matką duchową wszystkich chrześcijan.

Jej tytuł Matki Kościoła wynika z jej obecności podczas ustanowienia Kościoła w Wieczerniku, gdzie w dniu Zesłania Ducha Świętego modliła się wraz z apostołami (Dz 1,14). Maryja odgrywała kluczową rolę w życiu Kościoła, zarówno poprzez swoją obecność fizyczną, jak i duchową.

Kult Matki Kościoła jest wyrazem czci oddawanej Maryi jako współpracowniczce zbawienia, opiekunce i przewodniczce Kościoła, która troszczy się o duchowe dobro wiernych. To podkreślenie jej macierzyństwa duchowego, nie tylko wobec Jezusa, ale także wobec całej wspólnoty chrześcijańskiej, ma na celu zachęcanie wiernych do naśladowania jej cnót, oddania się Bogu oraz poszukiwania jej wstawiennictwa i pomocy w życiu duchowym.

Święto Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego, jest okazją do modlitwy i refleksji nad tą szczególną rolą Maryi w życiu wiernych oraz jej znaczeniu jako wzoru oddania Bogu i troski o Kościół.

Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła
Pozostali patroni parafii w Polsce