MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Miłosierdzia Bożego

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Miłosierdzia Bożego, zapoczątkowany przez objawienia, które według wierzeń otrzymała święta Siostra Faustyna Kowalska, stanowi istotny element religijnego życia w Kościele katolickim. Wierzenia te oparte są na objawieniach Siostry Faustyny z lat 30. XX wieku, w trakcie których miała otrzymać orędzie o wielkiej miłości Bożej i potrzebie niesienia miłosierdzia bliźniemu.

Objawienia Siostry Faustyny, zapisane w jej Dzienniczku, odnosiły się do przekazu o nieograniczonej łasce, którą Bóg chce obdarować świat poprzez oddanie się pod opiekę Miłosierdzia Bożego. Centralnym symbolem tej wiary jest wizerunek Jezusa Miłosiernego, przedstawiający Jezusa z promieniami światła emanującymi z Jego serca.

Kult Miłosierdzia Bożego rozpowszechnił się, szczególnie po kanonizacji Siostry Faustyny i ustanowieniu przez papieża Jana Pawła II Niedzieli Miłosierdzia Bożego, obchodzonej w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela obchodzona jest jako wyjątkowy czas, w którym wierni modlą się o Miłosierdzie Boże dla całego świata.

Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego często obejmują Koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę, która koncentruje się na powtarzaniu słów "Jezu, ufam Tobie", a także inne praktyki, takie jak Godzina Miłosierdzia, odmawianie różańca czy wygłaszanie intencji wotywnych.

Wierzenia związane z Miłosierdziem Bożym niosą przekaz o łasce, miłosierdziu i przebaczeniu, podkreślając zrozumienie Bożej miłości i gotowość do przebaczania oraz kierowania się miłością w relacjach z innymi. Ta koncepcja stanowi fundament dla wielu chrześcijańskich praktyk, podkreślając potrzebę wybaczania i miłości bliźniego.

Miłosierdzia Bożego
Pozostali patroni parafii w Polsce