MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Święty Jan Chrzciciel był postacią kluczową w Nowym Testamencie. Jego męczeńska śmierć opisana jest w Ewangelii wg Marka (6:14-29) oraz w Ewangelii wg Mateusza (14:1-12). Herod Antypas, władca Galilei i Perei, zauroczony Herodiadą (żoną swego brata Filipa), wziął ją za żonę, łamiąc przy tym zasady moralne i religijne. Jan Chrzciciel, będący zdecydowanym krytykiem tej sytuacji, otwarcie potępiał ten związek.

Zamieszanie związane z Herodem Antypasa i Janem Chrzcicielem osiągnęło punkt kulminacyjny podczas jednej z uczty, gdy córka Herodiady, Salome, zaśpiewała Herodowi i gościom tak, że urzekła władcy, który złożył jej obietnicę, że spełni jedno jej życzenie. Matka Salome wykorzystała tę sytuację, nakłaniając ją do żądania od Heroda głowy Jana Chrzciciela na tacy. Pomimo że Herod był zaniepokojony, nie chcąc złamać swej obietnicy i utracić twarzy wobec swoich gości, nakazał stracić Jana.

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela jest dla wiernych symbolem konsekwentnej wierności Bogu i jego prawdzie, pomimo cierpień i konsekwencji, jakie to za sobą niesie. Jego postać jest czczona w wielu kulturach chrześcijańskich jako przykład odwagi, wiary i nieugiętego trwania przy prawdzie wiary. Jego pamiątka obchodzona jest 29 sierpnia.

Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
Pozostali patroni parafii w Polsce