MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Matka Boża Anielska

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Matki Bożej Anielskiej wiąże się z czcią wobec Matki Bożej jako Królowej Aniołów. Maryja, w tej szczególnej atrybucji, symbolizuje opiekę nad światem aniołów oraz ich królowanie w Niebie.

Kult Matki Bożej Anielskiej rozwijał się w historii Kościoła, związany z teologią o aniołach oraz ich roli pośredników między Bogiem a ludźmi. Maryja, jako ich Królowa, była widziana jako ta, która kieruje i troszczy się o anioły, a także jako posiadająca szczególną relację z nimi.

W ikonografii chrześcijańskiej Matka Boża Anielska często jest przedstawiana w towarzystwie aniołów lub jako ich Królowa, będąca symbolem jej duchowej opieki nad nimi. Wizerunki Matki Bożej Anielskiej stanowią część różnorodnych modlitw i praktyk religijnych, które łączą w sobie czcicieli Matki Bożej z uwielbieniem aniołów jako istot duchowych służących Bogu i ludzkości.

Matka Boża Anielska
Pozostali patroni parafii w Polsce