MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Matka Boska Fatimska

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Matki Boskiej Fatimskiej wiąże się z objawieniami, które miały miejsce w miejscowości Fatima w Portugalii w 1917 roku. Trójka dzieci – Łucja dos Santos oraz jej kuzyni, Franciszek i Hiacynta Marto – twierdzili, że widzieli Maryję, Matkę Jezusa, w określonych dniach między majem a październikiem 1917 roku.

Objawienia te były przekazywane przez dzieci, które mówiły o przekazanych im tajemnicach oraz apelach Matki Bożej o nawrócenie, pokutę i modlitwę różańcową. Matka Boża Fatimska miała według opowiadań również ukazać trzy tajemnice – jedną z nich dotyczącą piekła, drugą o wojnie i trzecią, pierwotnie nieujawnioną, którą Łucja dos Santos zdecydowała się ostatecznie ogłosić w 2000 roku. 

Kult Matki Boskiej Fatimskiej rozprzestrzenił się szeroko w Kościele katolickim i poza nim. Miejsce objawień stało się miejscem pielgrzymek, a objawienia uznano za prawdziwe i istotne dla duchowego życia wielu wiernych. Na cześć Matki Boskiej Fatimskiej został wybudowany sanktuarium w Fatimie, które jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. To miejsce przyciąga miliony pielgrzymów, którzy modlą się, praktykują pokutę i pielgrzymują w hołdzie Matce Bożej Fatimskiej.

Matka Boska Fatimska
Pozostali patroni parafii w Polsce