MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Duch Święty

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Ducha Świętego w katolicyzmie ma głębokie znaczenie i jest kluczowym elementem w teologii i praktyce religijnej. Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, stanowiącej trzy aspekty jednego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W kulturze katolickiej Duch Święty symbolizowany jest często w postaci gołębicy, który w teologii chrześcijańskiej jest symbolem pokoju, miłości i obecności Bożej. Duch Święty jest również nazywany „Pocieszycielem” - wspomagającym, pocieszającym i prowadzącym wierzących.

Katolicy wierzą, że Ducha Świętego posyła Bóg, aby wprowadził wiarę w serca ludzi, prowadził ich do poznania prawdy, umacniał w czasach prób i udzielał darów duchowych. Jest również uważany za głównego obrońcę Kościoła, który pomaga wierzącym w ich życiu duchowym i w misji chrześcijańskiej.

Kult Ducha Świętego ma swoje wydarzenia liturgiczne, takie jak Zesłanie Ducha Świętego (Pentekost), obchodzone 50 dni po Wielkanocy, które jest pamiątką wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie, gdy Duch Święty zstąpił na apostołów. Modlitwy do Ducha Świętego, odmawiane w celu prośby o mądrość, prowadzenie, dar mowy oraz inne dary duchowe, są również powszechne w praktyce religijnej katolików.

Duch Święty
Pozostali patroni parafii w Polsce