MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Chrystusa Króla

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Kult Chrystusa Króla jest praktyką religijną obchodzoną w Kościele katolickim, która koncentruje się na czci i oddaniu Jezusa Chrystusa jako Króla wszechświata. Ta pobożność jest obchodzona corocznie w Kościele katolickim w dniu uroczystości Chrystusa Króla, ustanowionej przez papieża Piusa XI w 1925 roku.

Uroczystość ta ma na celu podkreślenie władzy i panowania Jezusa Chrystusa nad całym stworzeniem, zarówno duchowym, jak i materialnym. Jest wyrazem duchowego przywiązania katolików do władzy Chrystusa nad ludźmi, Kościołem i światem jako Królem miłosierdzia, sprawiedliwości i pokoju.

Kult Chrystusa Króla wyraża się poprzez różnorodne praktyki religijne, takie jak nabożeństwa, modlitwy, liturgie, adoracje Najświętszego Sakramentu, procesje, czy też specjalne modlitwy przywracające Chrystusa do centrum życia jednostki i społeczeństwa. Jest to również czas refleksji nad tym, jak w naszym życiu osobistym i społecznym oddać Chrystusowi miejsce królewskie poprzez służbę, miłość bliźniego oraz przestrzeganie zasad Ewangelii.

Chrystusa Króla
Pozostali patroni parafii w Polsce