MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

bł. Stefan Frelichowski

PARAFIE POWIĄZANE    X
POZYCJA W POLSCE Y

Stefan Frelichowski był polskim harcerzem, męczennikiem i patronem młodzieży. Urodził się w 1913 roku w Chełmży, wykazując od najmłodszych lat wielkie zaangażowanie w działalność harcerską.

Stefan Wincenty Frelichowski, polski męczennik i patron harcerzy, urodził się 22 stycznia 1913 roku w Chełmży. Od najmłodszych lat okazywał zainteresowanie harcerstwem. W 1926 roku wstąpił do drużyny harcerskiej, gdzie przejawiał zaangażowanie, wyróżniając się postawą przywódczą. Jego praca w ruchu skautowskim była intensywna; szybko awansował, zostając jednym z najmłodszych komendantów hufców w historii harcerstwa.

W okresie II wojny światowej Frelichowski włączył się aktywnie w tajne nauczanie oraz działalność konspiracyjną. Prowadził nielegalne komplety, troszczył się o młodzież, ucząc języka polskiego i historii kraju. W 1943 roku został aresztowany przez gestapo i przetransportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W obozie odznaczał się poświęceniem, stając się dla współwięźniów duchowym przywódcą. Niestety, w wyniku ekstremalnych warunków życia i pracy oraz trudnych do zniesienia tortur, zmarł 23 lutego 1945 roku w wieku 32 lat.

Kanonizowany przez papieża Jana Pawła II 6 czerwca 1999 roku jako jeden z 108 męczenników II wojny światowej, Stefan Frelichowski pozostaje wzorem ofiarności, miłości do ojczyzny i niezłomnej wiary. Jego życie jest inspiracją dla harcerzy oraz wszystkich poszukujących wartości moralnych i patriotycznych.

bł. Stefan Frelichowski
Pozostali patroni parafii w Polsce