MIASTA - NA ŻYWO - KONTAKT
STRONA GŁÓWNA >

Patroni parafii w Polsce

św. Piotr
Święty Piotr uważany jest za jednego z głównych patronów Kościoła Katolickiego. Jest patronem rybaków, listonoszy, poczty oraz kurierów, często ze względu na klucze, które symbolizują władzę i odpowiedzialność. Odpusty: 22 lutego, 29 czerwca. 
św. Paweł
Jest uważany za jednego z głównych patronów Kościoła katolickiego. Jest patronem celników, misjonarzy, teologów, dziennikarzy i pisarzy.  Odpusty: 29 czerwca.
św. Stanisław
Święty Stanisław, biskup Krakowa, to postać historyczna z XI wieku w Polsce. Jego męczeńska śmierć, domniemana w wyniku konfliktu z królem Bolesławem II, stała się symbolem walki o sprawiedliwość i moralność władzy. Jego wspomnienie jest upamiętniane 8 maja.
św. Jan Chrzciciel
Jan Chrzciciel, znany również jako św. Jan Chrzciciel, był postacią biblijną, przypisywaną głównie znaczącej roli w chrześcijaństwie. Urodził się z małżeństwa Zachariasza, kapłana żydowskiego, i Elżbiety, krewnych Matki Bożej.
Święta Rodzina
Święta Rodzina, w kontekście chrześcijaństwa, odnosi się do Jezusa Chrystusa, jego Matki, Maryi, i Świętego Józefa. Stanowi fundamentalny element w chrześcijańskiej teologii i tradycji, ukazującą się jako model życia rodzinnego, posłuszeństwa wobec Boga oraz wzajemnej miłości.
św. Wojciech
Święty Wojciech, znany również jako Adalbert z Pragi, był wybitnym duchownym i misjonarzem, który w XI wieku odegrał ważną rolę w szerzeniu chrześcijaństwa w Europie Środkowej.
św. Stanisław Kostka
Święty Stanisław Kostka, patron młodzieży i seminarzystów, to postać znacząca dla historii Kościoła katolickiego. Urodził się w Rostkowie koło Przasnysza w 1550 roku. Jego życie kręciło się wokół głębokiej wiary, oddania Bogu i dążenia do duchowego rozwoju.
św. Antoni Padewski
Święty Antoni z Padwy, znany także jako Antoni z Lizbony, to postać, która w historii Kościoła katolickiego zajmuje wyjątkowe miejsce. Urodził się w Lizbonie w 1195 roku, a jego życie stało się przykładem niezwykłego oddania Bogu, wiedzy teologicznej oraz wszechstronnego zaangażowania w pomoc bliźnim.
św. Jadwiga Śląska
Święta Jadwiga Śląska, znana także jako Jadwiga Andegaweńska, urodziła się w 1174 roku jako córka Bertholda IV, księcia Zähringen, i Zofii, córki króla niemieckiego Henryka Lwa. W 1186 roku poślubiła Henryka I Brodatego, księcia dolnośląskiego, stając się jedną z najbardziej wpływowych kobiet swojej epoki. Jej zaangażowanie w działalność charytatywną, działania na rzecz kościoła i biednych, jak również prace na rzecz rozwoju kultury i sztuki sprawiły, że jest powszechnie szanowana.
św. Jadwiga Królowa
Święta Jadwiga Andegaweńska, znana również jako św. Jadwiga Królowa, urodziła się w 1373 roku jako córka króla Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki. Poślubiła Władysława Jagiełłę, króla Polski, w 1386 roku, co przyczyniło się do zacieśnienia więzów między Polską a Węgrami. Jej koronacja na królową Polski w 1384 roku stanowiła przełomowy moment w historii Polski.
św. Michał Archanioł
Święty Michał Archanioł to postać biblijna, jeden z najsilniejszych archaniołów w chrześcijaństwie, często przedstawiany jako obrońca wiary i zwycięzca nad siłami zła. Jego imię w języku hebrajskim oznacza "Kto jak Bóg", co symbolizuje jego oddanie i służbę Bogu. W kulturze chrześcijańskiej jest czczony jako strażnik, patron i opiekun, a także jako przeciwnik szatana. Jego postać pojawia się w różnych religiach i wierzeniach, symbolizując odwagę, siłę oraz ochronę.
bł. Michał Kozal
Błogosławiony Michał Kozal, biskup diecezji włocławskiej, urodził się w 1893 roku w Grodzisku Wielkopolskim. Jego życie i posługa były związane z wieloma wyzwaniami XX wieku, zwłaszcza w czasach II wojny światowej. Po wyświęceniu na kapłana w 1918 roku pracował w diecezji włocławskiej, zaangażowując się w działalność duszpasterską i nauczanie w seminarium. Po wybuchu II wojny światowej nie ugiął się przed nazistowskim reżimem, który zamykał polskie instytucje kościelne.
Matki Bożej Częstochowskiej
Kult Matki Bożej Częstochowskiej, często nazywanej Czarną Madonną, jest jednym z najważniejszych objawień maryjnych w Kościele katolickim. Ikona ta, znajdująca się w sanktuarium na Jasnej Górze w Częstochowie, jest obiektem szczególnej czci i pielgrzymek milionów wiernych z całego świata.
bł. Stefan Frelichowski
Stefan Frelichowski był polskim harcerzem, męczennikiem i patronem młodzieży. Urodził się w 1913 roku w Chełmży, wykazując od najmłodszych lat wielkie zaangażowanie w działalność harcerską.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Matka Boża Nieustającej Pomocy to jeden z tytułów nadawanych Maryi, matce Jezusa Chrystusa, w Kościele katolickim. Wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy wywodzi się z ikony chrześcijańskiej, a konkretnie z ikony Matki Bożej Przenajświętszej, którą czczono na Wschodzie już od wieków. Wizerunek ten został przeniesiony na Zachód, zyskując popularność wśród katolików.
św. Roch
Święty Roch, znany także jako Roch z Montpellier, jest postacią żyjącą w XIV wieku, a jego życie związane jest z pielgrzymowaniem i pomocą chorym w czasie epidemii. Urodził się w połowie XIV wieku we Francji, a jego rodzina była zamożna. Po śmierci rodziców rozdał swoje dziedzictwo i udał się w pielgrzymkę do Rzymu, gdzie pomagał chorym w czasie epidemii dżumy. Legenda głosi, że dzięki jego modlitwie i rękoma uzdrowił wielu chorych. Znany jest jako patron chorych na zarazę i trędowatość.
św. Mikołaj
Święty Mikołaj, znany również jako Święty Mikołaj z Miry, to postać o bardzo bogatej historii i tradycji. Urodzony około 270 roku w dzisiejszej Turcji, Mikołaj wyrósł na postać, której życie i działalność są otoczone licznymi legendami. Jego szczególne działania charytatywne oraz pomoc potrzebującym, szczególnie dzieciom i ubogim, zyskały mu status patrona wielu grup społecznych.
św. Wawrzyniec
Święty Wawrzyniec, znany także jako św. Wawrzyniec Męczennik, to postać o wyjątkowej doniosłości w historii chrześcijaństwa. Jego życie, związane z wiarą, męczeństwem oraz przykładem oddania, jest inspirujące i stanowi integralną część historii kościoła. Wizerunek św. Wawrzyńca przewija się jako wzór odwagi, niezłomnej wiary i gotowości do poświęcenia się dla Boga.
św. Maksymilian Maria Kolbe
Maksymilian Maria Kolbe to postać, której życie stanowi jedno z najbardziej poruszających świadectw odwagi, miłości i poświęcenia w historii współczesnego Kościoła katolickiego.
św. Kazimierz
Święty Kazimierz, patron Polski i Litwy, jest postacią niezwykle ważną zarówno dla historii, jak i kultury obu krajów. Urodzony w 1458 roku, był synem króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka oraz Elżbiety Habsburżanki. Jego życie było wyjątkowe nie tylko ze względu na pozycję rodową, ale przede wszystkim przez głęboką wiarę i oddanie służbie Bogu i społeczeństwu. 
św. Bartłomiej
Św. Bartłomiej Apostoł to postać biblijna, często owiana tajemnicą, którą opisywano jako jednego z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Jego życie i działalność opisane są w Ewangeliach Nowego Testamentu. Chociaż dane o nim są dość skąpe, to wywarł on istotny wpływ na rozwój chrześcijaństwa.
św. Marcin
Święty Marcin z Tours, znany również jako Marcin z Tours, to postać o wyjątkowym znaczeniu w historii chrześcijaństwa, szczególnie w Europie Zachodniej.
św. Maria Magdalena
Maria Magdalena to postać biblijna, której życie i historia wywołują liczne emocje i zainteresowanie. W biblijnych pismach chrześcijańskich jest jedną z najbardziej niezwykłych i enigmatycznych postaci. Choć niewiele informacji na jej temat zawiera sama Biblia, to jej postać wciąż pobudza wyobraźnię i budzi wiele spekulacji.
św. Idzi
Święty Idzi to postać z historii Kościoła katolickiego, często przypisywana założeniu klasztoru w Niedalach w Polsce. Jego życie przypisywane jest do IX wieku. Choć istnieje wiele niejasności i brak pewności co do szczegółów biografii Idziego, opowieści o jego osobie są integralną częścią kultury i tradycji religijnej niektórych regionów.
Miłosierdzia Bożego
Kult Miłosierdzia Bożego, zapoczątkowany przez objawienia, które według wierzeń otrzymała święta Siostra Faustyna Kowalska, stanowi istotny element religijnego życia w Kościele katolickim. Wierzenia te oparte są na objawieniach Siostry Faustyny z lat 30. XX wieku, w trakcie których miała otrzymać orędzie o wielkiej miłości Bożej i potrzebie niesienia miłosierdzia bliźniemu.
św. Jacek
Święty Jacek, znany także jako Hyacinth, był postacią o wyjątkowej sile ducha i głębokiej religijności. Urodzony w XII wieku w Kamieniu Śląskim w dzisiejszej Polsce, Jacek Odrowąż był dominikaninem, który przyczynił się do rozwoju i propagowania tego zakonu na ziemiach polskich. Jego życie było naznaczone pasją do głoszenia Ewangelii oraz niesienia pomocy najuboższym i potrzebującym. Święty Jacek znany jest z licznych cudów, w tym z legendy o cudownym zachowaniu kielicha eucharystycznego podczas złupienia kościoła. Jego pobożność, oddanie pracy duszpasterskiej oraz troska o biednych uczyniły go postacią powszechnie szanowaną nie tylko w Polsce, lecz również w całym chrześcijańskim świecie. Jego wspomnienie obchodzone jest 17 sierpnia.
św. Faustyna Kowalska
Święta Faustyna Kowalska, znana jako apostołka Bożego Miłosierdzia, to postać, która na stałe wpisała się w historię Kościoła katolickiego. Urodzona w 1905 roku w Głogowcu koło Łodzi, była prosta i pokorna w swoim życiu, ale pełna głębokiej duchowości. Faustyna wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, gdzie miała wizje Jezusa i Maryi, a także otrzymała przesłanie o nieograniczonej mocy miłosierdzia Bożego.
św. Dominik
Święty Dominik Guzmán, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, znany jako Dominikanie, był postacią, której wpływ na historię Kościoła katolickiego jest niezaprzeczalny. Urodził się w 1170 roku w Kastylii w Hiszpanii. Już jako młody duchowny pragnął zmieniać świat i nauczać ewangelii.
św. Dominik Savio
Dominik Savio był włoskim młodzieńcem, urodzonym 2 kwietnia 1842 roku w Riva di Chieri koło Turynu. Jego życie było krótkie, lecz wyjątkowe ze względu na niezwykłą wiarę, pokorę i pobożność, której dał świadectwo już w młodym wieku.
św. Jakub Apostoł
Św. Jakub Apostoł, zwany również Jakubem Starszym, był jednym z dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa i jednym z najbliższych Jego uczniów. Data jego narodzin nie jest dokładnie znana, ale uważa się, że urodził się około 1 roku n.e. Pochodził z rodziny rybaków z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był bratem Jana Ewangelisty i synem Zebedeusza.
św. Jakub Mniejszy
Święty Jakub Mniejszy, znany także jako Jakub Alfeusz, był jednym z dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa. Jego dokładne pochodzenie i relacje rodzinne nie są jasne, ale uważa się, że był synem Alfeusza. Jakub Mniejszy jest czasem mylony z Jakubem Starszym, innym z dwunastu Apostołów.
Przemienienia Pańskiego
Przemienienie Pańskie, obchodzone przez Kościół katolicki 6 sierpnia, jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających biblijne wydarzenie z życia Jezusa Chrystusa. Moment ten opisany jest w Ewangelii św. Mateusza, św. Marka oraz św. Łukasza. To przeżycie, gdzie Jezus w obecności trzech swoich uczniów - Piotra, Jakuba i Jana, doświadczył niewyobrażalnej chwały boskiej.
św. Andrzej Bobola
Andrzej Bobola, wybitna postać w historii Kościoła katolickiego, jest cenionym świętym i męczennikiem. Jego życie, naznaczone odwagą, determinacją i oddaniem, stało się wzorem wierności wartościom wiary w trudnych czasach. Święty Andrzej Bobola, urodzony w 1591 roku, był jezuitą oraz misjonarzem w Polsce, gdzie pracował na rzecz ewangelizacji i duszpasterskiej posługi. Jego śmierć świadczy o niezłomnej postawie w obronie wiary w obliczu prześladowań.
św. Franciszek z Asyżu
Franciszek z Asyżu, znany także jako św. Franciszek, to postać niezwykła w historii Kościoła katolickiego i jedna z najbardziej inspirujących postaci religijnych. Urodził się w 1181 lub 1182 roku w Asyżu we Włoszech, a jego życie stało się odzwierciedleniem pokory, prostoty, miłości do bliźniego i oddania Bogu.
św. Franciszek Ksawery
Franciszek Ksawery, jedna z najbardziej wpływowych postaci w historii Kościoła katolickiego, jest symbolem misji, oddania oraz szerzenia wiary. Urodził się w 1506 roku w zamku Xavier w Królestwie Nawarry (obecnie Hiszpania). Jego podróżnicze dążenia, posługiwanie ubogim i konwersje tysięcy ludzi w Azji czynią go jednym z najbardziej znanych misjonarzy.
św. Klara
Święta Klara z Asyżu, znana również jako Klara z włoskiego miasta Asyżu, była wyjątkową postacią w historii Kościoła katolickiego. Urodzona w 1194 roku jako córka bogatego rodu, porzuciła świecki styl życia, aby poświęcić się służbie Bogu. Jest uznawana za założycielkę zakonu sióstr klarysek.
Chrystusa Króla
Kult Chrystusa Króla jest praktyką religijną obchodzoną w Kościele katolickim, która koncentruje się na czci i oddaniu Jezusa Chrystusa jako Króla wszechświata. Ta pobożność jest obchodzona corocznie w Kościele katolickim w dniu uroczystości Chrystusa Króla, ustanowionej przez papieża Piusa XI w 1925 roku.
Wszystkich Świętych
Kult Wszystkich Świętych jest jednym z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, obchodzonym 1 listopada. Jest to dzień, w którym wspominane są wszystkie święte, zarówno znane jak i nieznane, kanonizowane przez Kościół oraz tych, którzy nie zostali oficjalnie uznani za świętych, a ich życie i wiara były zgodne z Ewangelią. To święto nawiązuje do chrześcijańskiego ideału świętości i zachęca wiernych do naśladowania ich przykładu.
św. Hubert
Święty Hubert, znany także jako Hubertus, jest postacią zasłynną z głębokiej religijności i historii nawrócenia.
Matka Boża Wspomożenia Wiernych
Kult Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wywodzi się z rzymskokatolickiej tradycji chrześcijańskiej i wiąże się z wieloma wydarzeniami, w których Maryja miała być uznawana za pomocną i wybawczą dla wiernych w trudnych chwilach życia. Odwołuje się on do wspierającej roli Matki Bożej jako opiekunki, która wstawia się za wiernymi przed Chrystusem.
Najświętsze Serce Pana Jezusa
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa to pobożność chrześcijańska skupiająca się na sercu Jezusa jako symbolu Jego miłości i miłosierdzia dla ludzkości. Jego korzenie sięgają ewangelicznego przekazu o miłości Chrystusa do ludzi oraz objawień, jakie miały miejsce w XVII wieku.
św. Barbara
Święta Barbara, uznawana w tradycji katolickiej za męczennicę, jest postacią, która wzbudza głębokie zainteresowanie i czczenie w Kościele katolickim. Jej życie i legenda przekazują wiele symboli, które inspirują wiernych od wieków. Przypisywane jej męczeństwo oraz jej wiara stanowią podstawę jej kultu i upamiętnienia.
św. Jan Nepomucen
Święty Jan Nepomucen, znany również jako Jan z Pomuka, to postać historyczna i duchowa, która jest obecna w kulturze, sztuce oraz religii. Urodził się w Czechach w XV wieku i został kapłanem, a później kanonikiem w Pradze. Jego życie i działalność łączą się ze szczególną cnotą oraz poświęceniem dla wiary.
św. Rafał Kalinowski
Św. Rafał Kalinowski, znany również jako ojciec Rafał, był wybitną postacią w historii Kościoła katolickiego. Urodził się w 1835 roku w Galicji, w rodzinie polskiej o tradycjach patriotycznych. Jego życie związane było z służbą wojskową, nauką oraz pracą w charakterze nauczyciela.
św. Jan Bosko
Święty Jan Bosko to postać, która na stałe wpisała się w historię Kościoła katolickiego. Urodził się 16 sierpnia 1815 roku w Becchi, we Włoszech, a zmarł 31 stycznia 1888 roku w Turynie. Był księdzem, założycielem zgromadzenia salezjanów oraz oratorium, gdzie opiekował się młodzieżą, kształtując jej moralne i duchowe wartości. Jego życie wypełnione było troską o młodzież oraz nauczaniem religijnym i wychowawczym.
Narodzenie NMP
Kult Narodzenia Najświętszej Maryi Panny skupia się na uroczystym obchodzeniu narodzin Matki Jezusa, Maryi. W Kościele katolickim i wielu innych wyznaniach chrześcijańskich święto to przypada 8 września, kiedy to obchodzone jest Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Boże Narodzenie
Boże Narodzenie lub Wigilia Bożego Narodzenia, stanowi jeden z kluczowych elementów chrześcijańskiej tradycji religijnej. Obchodzony 25 grudnia, jest to czas celebracji urodzin Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który narodził się z Dziewicy Maryi w Betlejem.
św. Florian
Święty Florian to postać szczególnie czczona w Kościele katolickim jako patron strażaków i ochrony przed pożarami. Jego historia i legenda, zakorzenione głęboko w tradycji chrześcijańskiej, zyskały szacunek i popularność na przestrzeni wieków.
Podwyższenie Krzyża Świętego
Kult Podwyższenia Krzyża Świętego ma swoje korzenie w historii i tradycji chrześcijańskiej. Podstawą kultu jest wydarzenie związane z podniesieniem Krzyża, na którym zgodnie z Ewangelią zgodnie z relacją chrześcijańską został ukrzyżowany Jezus Chrystus.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
Kult Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest ważnym elementem wiary katolickiej. Obejmuje on wiarę, że Maryja, matka Jezusa Chrystusa, została poczęta bez grzechu pierworodnego, co oznacza, że od chwili swojego poczęcia była wolna od grzechu pierworodnego.
św. Fabian
Święty Fabian to postać znacząca dla historii chrześcijaństwa. Był papieżem w okresie przełomowym dla Kościoła. Uważany jest za jednego z pierwszych papieży męczenników. Jego pontyfikat przypadł na trudny okres prześladowań chrześcijan. Fabian został wybrany na papieża w 236 roku, a pełnił swoją funkcję przez 14 lat. Jego pontyfikat, choć stosunkowo długi, obfitował w trudne wydarzenia, które miały wpływ na historię Kościoła. Jego osobiste cechy i starania w rozwoju struktur kościelnych oraz obrona doktrynalna stanowiły istotny punkt w dziejach chrześcijaństwa.
św. Sebastian
Święty Sebastian, uważany za jednego z najbardziej znanych męczenników w historii chrześcijaństwa, przypuszczalnie urodził się w Narbonie we Francji i zmarł około 288 roku w Rzymie. Jego legenda i kult rozprzestrzeniły się szeroko po całym świecie.
św. Dorota
Święta Dorota, uznawana za męczennicę chrześcijańską, jest postacią obecną w licznych legendach i kultach. Historia jej życia, choć oparta na tradycji, przetrwała wieki i pozostaje ważnym elementem w religijnej ikonografii i wierzeniach.
św. Jerzy
Święty Jerzy to postać niezwykle istotna w historii chrześcijaństwa i kultury europejskiej. Urodził się w Kapadocji w III wieku, a jego życie jest otoczone legendą. Według tradycji był rzymskim żołnierzem, a potem męczennikiem chrześcijańskim. Jedna z najbardziej znanych legend mówi o jego konfrontacji ze smokiem, który pustoszył miasto, zagrażając mieszkańcom. Jerzy, będąc rycerzem i chrześcijaninem, walczył z bestią, pokonał ją i uwolnił miasto. To wydarzenie stało się symbolem zwycięstwa dobra nad złem i odwagi w obliczu trudności.
św. Józef - Oblubieniec NMP - Rzemieślnik
Święty Józef, uznawany za patrona Kościoła katolickiego i opiekuna rodziny, jest postacią centralną w Nowym Testamencie. Przybrany ojciec Jezusa Chrystusa, jest postacią niezwykle ważną zarówno w teologii chrześcijańskiej, jak i w kulturze ludowej. W Ewangelii jest opisany jako cichy, pokorny cieśla, z zawodu rzemieślnik, który wziął Maryję za swoją żonę, choć zdawał sobie sprawę z jej wyjątkowej roli w planie zbawienia.
Matka Boża Królowej Polska
Kult Matki Boskiej Królowej Polski wywodzi się z długiej tradycji religijnej w Polsce, będąc nieodłączną częścią życia duchowego narodu. Maryja pod tym tytułem jest szczególnie czczona jako patronka Polski i Polaków.
NMP z Góry Karmel
Kult Matki Bożej z Góry Karmel jest głęboko osadzony w historii chrześcijaństwa i sięga korzeniami do starożytnego Zakonu Karmelitów. Legenda mówi, że prorok Eliasz poświęcił wzgórze Karmel w Izraelu Matce Bożej, co w późniejszych czasach zaowocowało wzniesieniem na nim kaplicy dedykowanej Maryi.
Trójca Święta
Kult Trójcy Świętej jest centralnym elementem chrześcijaństwa, wyrażającym wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Trójca Święta stanowi fundament teologiczny dla wielu wyznań chrześcijańskich i jest głęboko zakorzeniona w wierzeniach i praktykach religijnych.
Matka Boska Bolesna
Kult Matki Boskiej Bolesnej skupia się na czci Matki Bożej w aspekcie Jej bólu i cierpienia, zwłaszcza w związku z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa, Jej Syna. Matka Boża Bolesna jest ukazywana zwykle z przejmującym wyrazem twarzy, często z mieczem przeszywającym Jej serce, co symbolizuje proroctwo Symeona o przeszywającym Ją mieczu bólu.
św. Jan Ewangelista
Święty Jan Ewangelista, znany również jako Jan Apostoł, jest postacią kluczową w historii chrześcijaństwa, zwłaszcza ze względu na jego wkład w literaturę biblijną. Jego życie i nauka stanowią fundamentalną część Nowego Testamentu, a jego Ewangelia jest jednym z czterech kanonicznych opisów życia, nauczania, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
św. Anna
Święta Anna, matka Maryi, zajmuje szczególne miejsce w chrześcijańskiej tradycji i historii. Jest uważana za świętą zarówno w Kościele katolickim, jak i w Kościołach prawosławnych. Historia św. Anny, chociaż oparta głównie na tradycji i apokryficznych tekstach, odnosi się do jej postaci jako do matki Maryi, Matki Bożej. Szczególnie w kulturze katolickiej jest ona szanowana jako patronka matek, kobiet w ciąży, a także osób domagających się potomstwa.
Matka Boska Fatimska
Kult Matki Boskiej Fatimskiej wiąże się z objawieniami, które miały miejsce w miejscowości Fatima w Portugalii w 1917 roku. Trójka dzieci – Łucja dos Santos oraz jej kuzyni, Franciszek i Hiacynta Marto – twierdzili, że widzieli Maryję, Matkę Jezusa, w określonych dniach między majem a październikiem 1917 roku.
Św. Izydor Oracz
Święty Izydor Oracz, znany również jako Izydor z Madrytu, był hiszpańskim wieśniakiem i jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Hiszpanii. Urodził się około 1070 roku w Madrycie, a przez większość swojego życia pracował jako wieśniak na polach.
św. Juda Tadeusz
Święty Judy Tadeusz, znany również jako Tadeusz Apostoł, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii jest wymieniony jako "Tadeusz, syn Jakuba". Nie jest on często wspominany w Biblii, co sprawia, że jego życie i działalność są słabo znane.
św. Filip
Święty Filip był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Według Ewangelii, pochodził z Betsaidy i należał do grona pierwszych uczniów, którzy zostali wezwani przez Jezusa. Jego wybór przez Chrystusa do współpracy z Nim jest opisany w Nowym Testamencie.
św. Filip Neri
Święty Filip Neri urodził się w 1515 roku we Florencji i jest uważany za jednego z najbardziej znanych świętych z okresu renesansu. Był włoskim księdzem, założycielem i liderem Oratorium - stowarzyszenia księży poświęconych pracy duszpasterskiej w Rzymie.
Wniebowzięcie NMP
Kult Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych w Kościele katolickim. Obchodzony jest 15 sierpnia każdego roku jako uroczystość, upamiętniająca wierzenie w to, że po zakończeniu życia ziemskiego, Matka Boża została wzięta ciałem i duszą do nieba.
św. Elżbieta Węgierska
Święta Elżbieta Węgierska, urodzona w 1207 roku, była córką króla Andegawenii, Andrzeja II, i Gertrudy Andegaweńskiej. Po poślubieniu landgrafa Turyngii Ludwika IV w wieku zaledwie 14 lat, stała się znana ze swojej głębokiej pobożności, miłości do ubogich i działalności charytatywnej.
św. Ojciec Pio
Święty Ojciec Pio, właściwie Pio z Pietrelciny, urodził się w Pietrelcinie we Włoszech w 1887 roku. Był kapłanem, mistykiem i stygmatykiem, a także jednym z najbardziej znanych świętych XX wieku.
św. Brat Albert Chmielowski
Święty Brat Albert Chmielowski, znany również jako Albert Wielki, był polskim malarzem, rzeźbiarzem i zakonnikiem. Urodził się w 1845 roku w Igolomi koło Krakowa. Początkowo wykształcił się jako artysta, jednak doświadczenie religijne doprowadziło go do głębokiej wiary i duchowego nawrócenia.
Matka Boża Anielska
Kult Matki Bożej Anielskiej wiąże się z czcią wobec Matki Bożej jako Królowej Aniołów. Maryja, w tej szczególnej atrybucji, symbolizuje opiekę nad światem aniołów oraz ich królowanie w Niebie.
Znalezienie Krzyża Świętego
Kult Znalezienia Krzyża Świętego odnosi się do wydarzenia historycznego, w którym cesarz Konstantyn Wielki, po nawróceniu się na chrześcijaństwo, odnalazł w Jerozolimie Krzyż, na którym został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Stało się to w IV wieku, a znalezienie tego krzyża uważane jest za wydarzenie o wielkim znaczeniu religijnym.
Matka Boża od Wykupu Niewolników
Kult Matki Bożej od Wykupu Niewolników, zwanej również Matką Bożą Częstochowską, ma korzenie w XVI wieku i związany jest z ikoną Matki Boskiej Częstochowskiej znajdującą się w klasztorze na Jasnej Górze w Częstochowie, w Polsce. Ikonę tę uważa się za symbol opieki Bożej, wyzwolenia i wybawienia.
św. Katarzyna
Święta Katarzyna, jedna z najbardziej znaczących postaci w historii chrześcijaństwa, uważana jest za wzór męstwa w obronie wiary i męczeństwa. Żyła w IV wieku w Aleksandrii, Egipcie, i wzniosła się do męczeńskiej śmierci z powodu swojej niewzruszonej wiary w Chrystusa. Zgodnie z legendą, odznaczała się wyjątkową mądrością i odwagą, stając się jedną z najważniejszych postaci w kształtowaniu wczesnych doktryn chrześcijańskich.
św. Katarzyna Sieneńska
Święta Katarzyna ze Sieny, żyjąca w XIV wieku we Włoszech, jest jedną z najbardziej znaczących postaci w historii średniowiecznego Kościoła. Znana jako mistyczka, stygmatyczka i doradczyni papieży, miała ogromny wpływ na swoją epokę. Jej życie pełne kontemplacji, modlitwy, niesienia pomocy potrzebującym i radzenia władców jest traktowane jako wzór świętości, poświęcenia i oddania.
św. Pius X
Pius X, urodzony jako Giuseppe Melchiorre Sarto w 1835 roku, był papieżem Kościoła katolickiego od 1903 do 1914 roku. Uważany jest za jednego z najbardziej oddanych pasterzy Kościoła katolickiego, znanego z dążenia do odnowy duchowej i reform liturgicznych.
św. Maria Goretti
Święta Maria Goretti była włoską dziewczynką, która zyskała wielką sławę ze względu na swoją świętość i męczeństwo. Urodziła się w 1890 roku w małej wiosce w pobliżu Rzymu. Jej rodzina żyła w ubóstwie, a Maria od młodości okazywała wielką pobożność.
Matka Boska Ostrobramska
Kult Matki Boskiej Ostrobramskiej jest ściśle związany z sanktuarium w Wilnie, gdzie znajduje się cudowny wizerunek Matki Bożej. Obraz ten przedstawia Maryję z Dzieciątkiem Jezus i został namalowany na płótnie przez nieznanego malarza na przełomie XVII i XVIII wieku. Matka Boska Ostrobramska jest ukazywana z aureolą w kształcie trójkąta, co symbolizuje Trójcę Świętą.
Niepokalane Serce NMP
Kult Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny ma swoje korzenie w teologicznej refleksji nad duchowością chrześcijańską. Zasadniczo odnosi się on do czci oddawanej sercu Maryi jako symbolowi jej miłości, oddania, i bliskości wobec Chrystusa i ludzkości. 
Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
Kult Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny związany jest z biblijnym wydarzeniem, w którym Maryja, po otrzymaniu wieści od Archanioła Gabriela o zwiastowaniu, udaje się do swej krewnej, Elżbiety. Gdy Elżbieta była w zaawansowanej ciąży, Maryja złożyła Jej wizytę. To spotkanie jest znane jako "Nawiedzenie".
Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
Święty Jan Chrzciciel był postacią kluczową w Nowym Testamencie. Jego męczeńska śmierć opisana jest w Ewangelii wg Marka (6:14-29) oraz w Ewangelii wg Mateusza (14:1-12). Herod Antypas, władca Galilei i Perei, zauroczony Herodiadą (żoną swego brata Filipa), wziął ją za żonę, łamiąc przy tym zasady moralne i religijne. Jan Chrzciciel, będący zdecydowanym krytykiem tej sytuacji, otwarcie potępiał ten związek.
św. Nikazy
Prześledzenie historii życia i działalności św. Nikazym w chrześcijańskiej tradycji stanowi źródło nie tylko religijnych inspiracji, lecz także symboli i przykładów cnót. Święty Nikazy urodził się w IV wieku i był jednym z najważniejszych postaci w walce Kościoła z herezjami tamtego okresu. Jego starania i determinacja w obronie prawowierności w wierze, szczególnie w odniesieniu do sporów teologicznych, uczyniły go jednym z najbardziej szanowanych i wpływowych pismaków swojej epoki. Jego nauki stały się fundamentem jednej z najważniejszych wierzeń chrześcijańskich.
Boże Ciało
Kult Bożego Ciała, czyli uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z najważniejszych świąt obchodzonych przez katolików na całym świecie. Obchodzone w czwartek po oktawie Trójcy Świętej, jest to święto eucharystyczne upamiętniające prawdziwą obecność ciała i krwi Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Święto to wywodzi się z głębokiej pobożności wobec sakramentu Eucharystii oraz oddania czci Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie ołtarza.
Ciało i Krew Pana Jezusa
Kult Ciała i Krwi Chrystusa, znany również jako Boże Ciało, jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Ustanowiony został w celu oddania czci prawdziwej obecności Ciała, Krwi, Duszy i Bóstwa Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Obchodzony jest w czwartek po oktawie Trójcy Świętej.
św. Agnieszka
Święta Agnieszka to postać, która wkrótce po swojej śmierci stała się inspiracją dla wielu wierzących. Uznawana jest za jedną z najbardziej znaczących męczennic w historii Kościoła. Jej pobożność, wytrwałość w wierze oraz odwaga podczas prześladowań uczyniły ją symbolem silnej wiary i oddania Bogu.
Wieczerza Pańska
Kult Wieczerzy Pańskiej, znany także jako Eucharystia, stanowi centralny punkt chrześcijańskiej liturgii i wiary. Opierając się na słowach Jezusa Chrystusa podczas ostatniej wieczerzy, kiedy błogosławił chleb i wino, ustanowił sakrament Eucharystii.
Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan
Kult Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odnosi się do chrześcijańskiej wiary w Jezusa jako Wiecznego Kapłana, który złożył ofiarę samego siebie za zbawienie ludzkości. Ten tytuł nawiązuje do kapłaństwa Chrystusa, który zgodnie z wiarą chrześcijańską, jako Syn Boży, przekazał ludzkości zbawienie przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.
Chrystus Dobry Pasterz
Kult Chrystusa jako Dobrego Pasterza to ważne nawiązanie do Nowego Testamentu, gdzie Jezus porównuje siebie do pasterza troszczącego się o swoje owce. Ta metafora opisuje miłość, troskę, opiekę i gotowość Jezusa do poświęcenia się dla zbawienia ludzkości.
Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła
Kult Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odnosi się do jej szczególnej roli jako matki i opiekunki Kościoła katolickiego. To miano zostało oficjalnie ustanowione przez papieża Pawła VI w 1964 roku. Maryja, jako Matka Kościoła, symbolizuje opiekę nad wspólnotą wiernych, będąc matką duchową wszystkich chrześcijan.
św. Mateusz
Święty Mateusz, znany także jako Lew, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Jego życie oraz misja w historii chrześcijaństwa stanowią niezwykłą część Nowego Testamentu. W Ewangelii według świętego Mateusza, autor opisuje życie, nauczanie, mękę, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Jezusa.
św. Filomena
Święta Filomena, chociaż mało znana i jej życie otoczone tajemnicą, stała się obiektem głębokiego kultu i oddania w Kościele katolickim. Jej czcicielami są ludzie na całym świecie, a jej historia obfituje w liczne cuda i niezwykłe wydarzenia.
Zmartwychwstanie Pańskie
Kościoły pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego są powszechnie związane z chrześcijańskim wierzeniem w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, co jest jednym z najważniejszych punktów doktryny chrześcijańskiej. Są to miejsca kultu, w których obchodzi się nabożeństwa i celebruje eucharystię, szczególnie w czasie Świąt Wielkanocnych, kiedy wspominane jest zmartwychwstanie Chrystusa.
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Kult Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ma duże znaczenie w chrześcijaństwie i jest obchodzony jako wspomnienie ważnego wydarzenia opisanego w Nowym Testamencie. Zwiastowanie to moment, kiedy Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu Maryi i jednocześnie punkt centralny w historii zbawienia według chrześcijańskiej tradycji.
Zwiastowanie Pańskie
Zwiastowanie Pańskie to jedno z najważniejszych wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Według Ewangelii św. Łukasza (Łk 1, 26-38), Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. To wydarzenie uznaje się za początek Boskiego zamysłu, który miał się spełnić w przyjściu Zbawiciela, o którym mówili prorocy Starego Testamentu.
Opatrzność Boża
Kult Opatrzności Bożej to wyraz oddania czci i wdzięczności Bogu za Jego wszechobecność, opiekę oraz prowadzenie nad światem i człowiekiem. Jest to często związane z wiarą w boski plan prowadzenia historii i życia, nieustannie troszczący się o stworzenie.
Matka Boża Opatrzności
Kult Matki Bożej Opatrzności jest wyrazem oddania czci Matce Bożej jako opiekunce i stróżce ludzkości. Opatrzność Boża to przekonanie o Bożej opiece i trosce nad stworzeniem, wyrażające się w wierze w Boży plan opieki nad światem i każdym człowiekiem. Kult ten koncentruje się na roli Matki Bożej jako opiekunki, która w miłości i zrozumieniu wspiera, chroni i prowadzi swoje dzieci.
św. Tomasz Becket
Przyjrzenie się postaci św. Tomasza Becketa to zgłębienie historii jednego z najbardziej znanych męczenników i świętych w historii Kościoła katolickiego. Jego życie wznosi się ponad zwykłe ramy, eksponując odwagę, konsekwencję oraz wyjątkową lojalność wobec własnych przekonań.
Matka Boża Pocieszenia
Kult Matki Bożej Pocieszenia, nazywanej także Matką Bożą Różańcową, jest jednym z wielu wyrazów czci wobec Matki Boskiej w Kościele katolickim.
św. Andrzej
Św. Andrzej, jeden z Dwunastu Apostołów, jest postacią znaną z Nowego Testamentu, który odegrał istotną rolę w życiu Jezusa Chrystusa oraz w pierwszych latach chrześcijaństwa.
Bł. Jakub Strzemię
Błogosławiony Jakub Strzemię, właściwie Jakub Strzemię z Borkowic, był polskim księdzem, franciszkaninem i męczennikiem okresu II wojny światowej.
Zesłanie Ducha Świętego
Zesłanie Ducha Świętego, również znane jako Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów lub Zielone Świątki, to chrześcijańskie święto obchodzone 50 dni po Wielkanocy (czyli w niedzielę). Upamiętnia zdarzenie opisane w Nowym Testamencie w Dziejach Apostolskich, kiedy to Duch Święty zstąpił na apostołów po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa.
św. Jan Paweł II
Jan Paweł II, urodzony jako Karol Józef Wojtyła 18 maja 1920 roku w Wadowicach w Polsce, był papieżem Kościoła katolickiego od 16 października 1978 roku aż do śmierci 2 kwietnia 2005 roku. Był pierwszym papieżem nie-Włochem od ponad 450 lat oraz najdłużej urzędującym papieżem w historii. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat.
św. Szymon
Apostoł Szymon, znany także jako Szymon Kananita lub Szymon Gorliwy, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii jest niewiele informacji na temat jego życia i działalności. Imię "Szymon" w kontekście biblijnym oznaczało "człowieka gorliwego" lub "zapaloną duszę". Jego przydomek "Kananita" prawdopodobnie odnosił się do regionu Kanaan, jednak nie jest pewne, czy faktycznie pochodził stamtąd.
św. Szymon z Lipnicy
Święty Szymon z Lipnicy, urodzony w 1437 roku w Lipnicy Murowanej (obecnie w Polsce), był kapłanem i franciszkaninem. Jego życie było ściśle związane z głoszeniem Ewangelii i szerzeniem chrześcijaństwa w czasach średniowiecza.
św. Wincenty a Paulo
Wincenty à Paulo, urodzony w 1581 roku we francuskiej wiosce Pouy, to postać o wielkim znaczeniu dla Kościoła katolickiego i działalności charytatywnej. Jego życie było poświęcone służbie ubogim i potrzebującym, a także reformie duchowej.
bł. Aniela Salawa
Błogosławiona Aniela Salawa była polską służącą domową, która żyła w XIX wieku. Urodziła się w 1881 roku w miejscowości Siepraw koło Krakowa w rodzinie chłopskiej. Od wczesnych lat była bardzo religijna i wrażliwa na cierpienie innych ludzi.
św. Wacław
Święty Wacław, znany również jako Wacław I, był księciem Czech w X wieku. Urodził się około 907 roku jako syn księcia Borzywoja I i św. Ludmiły. Po śmierci swojego ojca, Wacław został księciem Czech w 921 roku, kiedy to miał zaledwie 14 lat.
św. Henryk
Święty Henryk, znany także jako Henryk II, był niemieckim królem od 1002 do 1024 roku i cesarzem od 1014 roku aż do swojej śmierci. Urodził się w 973 roku jako syn Henryka II, księcia Bawarii, i jego żony księżnej Giselty.
św. Karol Boromeusz
Święty Karol Boromeusz, urodzony w 1538 roku we włoskim mieście Arona, był postacią kluczową w historii Kościoła katolickiego. Był arcybiskupem Mediolanu i kardynałem, odznaczał się głęboką wiarą i gorliwym życiem duchowym.
św. Biskup Józef Sebastian Pelczar
Święty Józef Sebastian Pelczar (1842-1924) był wybitnym duchownym katolickim i człowiekiem o wielkich walorach duszpasterskich. Urodził się w Wojutycze na Wołyniu (obecnie na Ukrainie) i w wieku 24 lat został wyświęcony na kapłana. Wkrótce potem rozpoczął pracę jako nauczyciel w seminarium duchownym.
Matka Boża Różańcowa
Kult Matki Bożej Różańcowej jest szczególnie związany z praktyką modlitwy różańcowej, odnoszącej się do życia Jezusa Chrystusa i Maryi. Różaniec, będący częścią tej praktyki, składa się z serii modlitw, w których wierzący rozważają tajemnice życia, cierpień, śmierci i zmartwychwstania Jezusa oraz Matki Bożej.
Duch Święty
Kult Ducha Świętego w katolicyzmie ma głębokie znaczenie i jest kluczowym elementem w teologii i praktyce religijnej. Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, stanowiącej trzy aspekty jednego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Zesłanie Ducha Świętego
Zesłanie Ducha Świętego, zwane także świętem Pięćdziesiątnicy lub Pentekostą, jest ważnym wydarzeniem religijnym obchodzonym przez chrześcijan, przypominającym moment, gdy Duch Święty zstąpił na apostołów.
Matka Boża Szkaplerzna
Kult Matki Bożej Szkaplerznej jest głęboko zakorzeniony w tradycji katolickiej i związany z nadaniem specjalnych szkaplerzy, czyli odzieży zakonnej, reprezentującej szczególną ochronę Matki Bożej nad jej wyznawcami.
św. Leonard
Święty Leonard był postacią bardzo szanowaną w historii chrześcijaństwa. Urodził się w V wieku w Galii (obecnie Francja) i poświęcił swoje życie służbie Bogu i innym ludziom.
św. Leon Wielki
Święty Leon I, znany także jako Leon Wielki, był jednym z najważniejszych papieży w historii Kościoła katolickiego. Urodził się w IV wieku w Rzymie i pełnił funkcję papieża w latach 440–461. Był postacią o ogromnym znaczeniu zarówno dla Kościoła jak i dla historii chrześcijaństwa.
św. Małgorzata
Święta Małgorzata, znana również jako Święta Małgorzata Antiocheńska, była młodą chrześcijanką żyjącą w III wieku. Jej historia jest przesiąknięta legendami i motywami hagiograficznymi, co sprawia, że faktyczne wydarzenia z jej życia są trudne do zweryfikowania.
św. Małgorzata Alacoque
Święta Małgorzata Maria Alacoque była francuską zakonnicą i mistyczką z XVII wieku, uznawaną za jedną z najbardziej znaczących postaci w historii pobożności katolickiej. Urodziła się w 1647 roku w Verosvres we Francji. Jej życie i duchowość skupiały się wokół oddania czci Sercu Jezusa, co doprowadziło do rozwoju kultu Najświętszego Serca.
św. Archanioł Rafał
Święty Archanioł Rafał jest jednym z trzech archaniołów wymienionych w Biblii. W tradycji chrześcijańskiej jest uważany za archanioła, który jest stróżem podróżujących, uzdrowicielem oraz opiekunem małżeństw. Jego imię oznacza "Bóg uzdrawia". 
św. Archanioł Gabriel
Święty Archanioł Gabriel jest ważną postacią w tradycji chrześcijańskiej, zwłaszcza w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Jego imię oznacza "Boży zwiastun". W Nowym Testamencie jest opisany jako anioł, który zwiastuje narodzenie Jezusa Chrystusa Matce Bożej.
św. Jan Maria Vianney
Święty Jan Maria Baptysta Vianney, znany także jako Ksiądz Jan, urodził się w 1786 roku we francuskiej miejscowości Dardilly. Jego życie było poświęcone kapłaństwu, a szczególnie posłudze spowiednika i duszpasterskiemu prowadzeniu parafii.
św. Urszula
Historia św. Urszuli, znanej jako św. Urszula Ledóchowska, jest niezwykle inspirująca. Urodziła się w 1865 roku w Austrii, jako drugie dziecko w szlacheckiej rodzinie. Postrzegała wiarę jako fundament swojego życia i od najmłodszych lat przejawiała skłonność do pomagania innym.
bł. Maria Teresa Ledóchowska
Błogosławiona Maria Teresa Ledóchowska urodziła się w Loosdorf w Austrii w 1863 roku. Była jednym z siedmiorga dzieci arystokratycznej rodziny Ledóchowskich. W jej młodym życiu wiara była fundamentalną wartością, którą wykazywała poprzez swój przykład i zaangażowanie w pomoc potrzebującym.
św. Urszula Ledóchowska
Święta Urszula Ledóchowska, wcześniej znana jako Julia Ledóchowska, urodziła się w 1865 roku w rosyjskim Petersburgu. Była córką arystokratycznej rodziny, która wychowywała ją w głębokiej wierze katolickiej. Już w młodym wieku okazywała zaangażowanie w działalność społeczną i charytatywną.
Wniebowstąpienie Pańskie
Wniebowstąpienie Pańskie jest jednym z ważnych wydarzeń religijnych chrześcijaństwa, obchodzonym 40 dni po Wielkanocy. To moment, w którym według Nowego Testamentu Jezus Chrystus wznosi się do nieba w obecności swoich uczniów. Opisane jest to w Ewangelii Łukasza (24, 50-51) oraz w Dziejach Apostolskich (1, 9-11).
Ofiarowanie Pańskie
Ofiarowanie Pańskie, nazywane również Świętem Matki Bożej Gromnicznej, to uroczystość obchodzona 2 lutego, czterdzieści dni po narodzeniu Jezusa. Ta tradycja ma swoje źródło w starożytnym obrzędzie żydowskim, kiedy to Maryja i Józef przynieśli swoje pierworodne dziecko do świątyni w Jerozolimie, zgodnie z prawem Mojżeszowym.
Ofiarowanie NMP
Ofiarowanie Maryi, znane również jako Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny albo Prezentacja Pańska, to wydarzenie obchodzone w Kościele katolickim 21 listopada. Zgodnie z tradycją, rodzice Maryi, św. Joachim i św. Anna, złożyli swoją córkę w świątyni Jerozolimskiej, kiedy miała ona zaledwie trzy lata. To symboliczne wydarzenie ma swoje korzenie w starożytnej tradycji żydowskiej, opisanej w księdze Pisma Świętego "Protevangelium Jakuba". Według tej relacji, Maryja spędziła w świątyni swoje dzieciństwo i wychowanie, gdzie jej życie było poświęcone służbie Bogu.
Chrystus Odkupiciel Człowieka
Kult Chrystusa Odkupiciela Człowieka odnosi się do czci wobec Jezusa Chrystusa jako zbawiciela ludzkości. Jest to aspekt religijny skupiający się na Jezusie jako "Odkupicielu".
Matka Odkupiciela
Wprowadzony przez niektórych teologów, wierzących, że Maryja odegrała ważną rolę w dziele zbawienia, zwłaszcza poprzez swoją rolę matki Jezusa Chrystusa.
Błogosławiona Franciszka Siedliska
Błogosławiona Franciszka Siedliska, znana również jako Matka Mary Urszula, była polską zakonnicą, założycielką Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
św. Klemens
Jest uznawany za jednego z pierwszych papieży, choć niektóre informacje na temat jego pontyfikatu są owiane tajemnicą.
Imie Najświętszej Maryi Panny
Kult Imienia Najświętszej Maryi Panny ma głębokie korzenie w tradycji katolickiej i odnosi się do nabożeństwa skierowanego do imienia Matki Bożej.
Imie Jezusa
Jest to praktyka religijna, która podkreśla boskość i zbawczą moc imienia Jezusa. W nabożeństwach i modlitwach katolickich skupia się na wielbieniu i oddawaniu czci imieniu Jezusa jako źródła zbawienia i nadziei dla ludzkości.
Święty Krzyż
Kult świętego Krzyża Chrystusa jest integralną częścią chrześcijaństwa. Krzyż jako symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa odgrywa centralną rolę w chrześcijańskiej teologii i liturgii. Wierzący oddają cześć Krzyżowi jako znakowi zbawienia i nadziei, a także jako wyrazu miłości Boga wobec ludzkości.
św. Kajetan
Święty Kajetan z Thieny, znany także jako św. Kajetan, był włoskim duchownym, założycielem zakonu teatynów i świętym Kościoła katolickiego. Urodził się w 1480 roku w Vicenzy we Włoszech. Jako młody człowiek przejawiał głęboką wiarę i oddanie, które kontynuował przez całe życie. Kajetan był znanym kaznodzieją i rekolekcjonistą, który głosił kazania w różnych miastach i regionach Włoch.
św. Bazyli
Święty Bazyli Wielki, znany również jako św. Bazyli Cesarzomłot (ok. 330–379), był jednym z najważniejszych teologów i przywódców wczesnego chrześcijaństwa. Jego życie i nauki miały ogromny wpływ na rozwój wczesnego Kościoła.
św. Szczepan
Św. Szczepan, jeden z siedmiu diakonów wybranych przez Apostołów, jest uważany za pierwszego męczennika chrześcijańskiego. Jego śmierć, opisana w Dziejach Apostolskich, jest symbolem prześladowań, jakimi byli poddawani pierwsi chrześcijanie.
Nawrócenie św. Pawła
Kult Nawrócenia św. Pawła to jeden z najstarszych i najważniejszych kultów w Kościele katolickim. Upamiętnia on wydarzenie, które miało miejsce w drodze do Damaszku, gdy Saul z Tarsu, prześladowca chrześcijan, doświadczył objawienia Chrystusa i przeszedł na chrześcijaństwo.
św. Wincenty Ferreriusz
Św. Wincenty Ferreriusz, urodzony w Walencji w 1350 roku, był jednym z najwybitniejszych kaznodziei i reformatorów w historii Kościoła katolickiego. Jego działalność ewangelizacyjna przyczyniła się do rozpowszechnienia wiary chrześcijańskiej w Europie i doprowadziła do wielu nawróceń. 
św. Tomasz
Św. Tomasz Apostoł był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Jest on znany przede wszystkim z wątpliwości, które wyraził po śmierci Jezusa.
św. Zofia
Święta Zofia jest jedną z najbardziej znanych świętych chrześcijańskich. Jest patronką matek, mądrości i edukacji. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 15 maja w Kościele katolickim i 30 września w Kościele prawosławnym.
bł. Jolenta
Błogosławiona Jolenta (ur. ok. 1244, zm. 17 czerwca 1304) była węgierską królewną, żoną Bolesława Pobożnego, księcia kaliskiego i wielkopolskiego. Jest patronką archidiecezji gnieźnieńskiej, Wielkopolski, Kalisza oraz chrześcijańskich matek i rodzin.
NMP Królowa Świata
Kult NMP Królowej Świata jest kultem maryjnym, który czci Maryję jako Królową Świata. Kult ten jest popularny w wielu krajach świata, w tym w Polsce, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej.
św. Jan Sarkander
Święty Jan Sarkander (ur. 20 grudnia 1576 w Skoczowie, zm. 17 marca 1620 w Ołomuńcu) był czeskim kapłanem, męczennikiem, świętym Kościoła katolickiego, patronem Moraw, Śląska, diecezji bielsko-żywieckiej oraz dobrej spowiedzi.
św. Urban
Urban I był gorliwym obrońcą wiary katolickiej. W czasie jego pontyfikatu doszło do rozłamu w Kościele, związanego z naukami antypapieża Hipolita. Urban I nie uznał Hipolita za papieża i potępił jego nauki.
św. Gotard
Gotard urodził się w 960 roku w Reichersdorfie, w Dolnej Bawarii. Był synem hrabiego Henryka z Reichersdorfu. Od najmłodszych lat był pobożnym i mądrym chłopcem.
Matka Boża Zwycięska
Kult Matki Bożej Zwycięskiej jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych kultów maryjnych w Polsce. Wywodzi się z Bizancjum, gdzie Matka Boża była czczona jako Zwycięska od VI wieku. W Polsce kult ten został rozpowszechniony przez dominikanów w XIV wieku.
św. Augustyn
Święty Augustyn z Hippony, urodzony w 354 roku w Tagaście (dzisiejsza Algieria), jest jednym z najważniejszych filozofów i teologów chrześcijańskich. Jego dzieła wywarły ogromny wpływ na rozwój zachodniej myśli religijnej i filozoficznej.
Matka Boża Brzemienna
Kult Matki Bożej Brzemiennej to jeden z najstarszych i najpopularniejszych kultów maryjnych na świecie. Wywodzi się z Kościoła Wschodniego, gdzie Matka Boża była czczona jako Brzemienna już w VI wieku. W Kościele Zachodnim kult ten rozpowszechnił się w XII wieku.
Najświętszy Zbawiciel
Najświętszy Zbawiciel to tytuł Jezusa Chrystusa, który podkreśla Jego Boską naturę i rolę Zbawiciela świata. Tytuł ten pochodzi z języka greckiego i oznacza "Najświętszy Odkupiciel".
Matka Boża Śnieżna
Kult Matki Bożej Śnieżnej jest jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych w chrześcijaństwie. Pochodzi z Rzymu, gdzie w IV wieku na Wzgórzu Eskwilińskim miała miejsce cudowna interwencja Matki Boskiej.
św. Błażej
Święty Błażej, znany również jako Błażej z Sebasty, był biskupem i męczennikiem w IV wieku. Urodził się w Sebaście w Armenii (obecnie Turcja). Według legendy, Błażej uratował chłopca, któremu ość utkwiła w gardle. Od tego czasu jest znany jako patron chorych na gardło.
Błogosławiony Jan Wojciech Balicki
Błogosławiony Jan Wojciech Balicki** (25 stycznia 1869 - 15 marca 1948) był polskim duchownym katolickim, teologiem i rektorem uniwersytetu. Znany jest ze swojej działalności jako kierownik duchowy i spowiednik, a także z poświęcenia dla ubogich i marginalizowanych. Został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 2002 roku.
św. Prokop Opat
Święty Prokop Opat (zm. 303 r.) był czeskim mnichem i opatem, który żył na przełomie III i IV wieku. Jest czczony jako święty zarówno przez Kościół katolicki, jak i prawosławny.
Ścięcie św. Jana Chrzciciela
W chrześcijaństwie ścięcie św. Jana Chrzciciela, które miało miejsce na rozkaz króla Heroda Antypasa, stało się ważnym wydarzeniem i przedmiotem kultu.