Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Ziempniw (Podkarpackie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Ziempniowie na mapie

Msze w Ziempniowie

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Ziempniowie.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Ziempniowie.

Parafie w Ziempniowie

Znaleziono jedn parafi w Ziempniowie.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Podwyszenia Krzya
czna ilo mszy odprawianych w Ziempniowie: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 557