Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Zbydniw (Podkarpackie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Zbydniowie na mapie

Msze w Zbydniowie

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Zbydniowie.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Zbydniowie.

Parafie w Zbydniowie

Znaleziono jedn parafi w Zbydniowie.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Podwyszenia Krzya witego
czna ilo mszy odprawianych w Zbydniowie: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 195