MIASTA - WOJEWDZTWA - KONTAKT
STRONA GWNA > PODKARPACKIE > WOLA-RZECZYCKA

Wola Rzeczycka (Podkarpackie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Woli Rzeczyckiej na mapie

Msze w Woli Rzeczyckiej

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Woli Rzeczyckiej.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Woli Rzeczyckiej.

Parafie w Woli Rzeczyckiej

Znaleziono jedn parafi w Woli Rzeczyckiej.

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny i witego Jzefa
czna ilo mszy odprawianych w Woli Rzeczyckiej: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 286