Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Pysznica (Podkarpackie)  

1
Parafie
4
Msze w niedziele
2
Pozostae Msze

Parafie w Pysznicy na mapie

Msze w Pysznicy

W tygodniu

Znaleziono 2 mszy w dni powszednie w Pysznicy.

W niedziel i wita

Znaleziono 4 mszy w niedziele w Pysznicy.

Parafie w Pysznicy

Znaleziono jedn parafi w Pysznicy.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Podwyszenia Krzya witego i witego Jana Chrzciciela
czna ilo mszy odprawianych w Pysznicy: 6 co daje rednio 6 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 147