Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Podgrodzie (Podkarpackie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Msze w Podgrodziu

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Podgrodziu.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Podgrodziu.

Parafie w Podgrodziu

Znaleziono jedn parafi w Podgrodziu.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Przemienienia Paskiego
czna ilo mszy odprawianych w Podgrodziu: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 519