Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Pielnia (Podkarpackie)  

1
Parafie
2
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Pielni na mapie

Msze w Pielni

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Pielni.

W niedziel i wita

Znaleziono 2 mszy w niedziele w Pielni.

Parafie w Pielni

Znaleziono jedn parafi w Pielni.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: MB Wspomoenia Wiernych
czna ilo mszy odprawianych w Pielni: 3 co daje rednio 3 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 075