MIASTA - WOJEWDZTWA - KONTAKT
STRONA GWNA > PODKARPACKIE > OCIEKA

Ocieka (Podkarpackie)  

1
Parafie
5
Msze w niedziele
2
Pozostae Msze

Msze w Ociece

W tygodniu

Znaleziono 2 mszy w dni powszednie w Ociece.

W niedziel i wita

Znaleziono 5 mszy w niedziele w Ociece.

Parafie w Ociece

Znaleziono jedn parafi w Ociece.

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Katarzyny Aleksandryjskiej PM
czna ilo mszy odprawianych w Ociece: 7 co daje rednio 7 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 397