MIASTA - WOJEWDZTWA - KONTAKT
STRONA GWNA > PODKARPACKIE > NAROL

Narol (Podkarpackie)  

1
Parafie
4
Msze w niedziele
2
Pozostae Msze

Parafie w Narolu na mapie

Msze w Narolu

W tygodniu

Znaleziono 2 mszy w dni powszednie w Narolu.

W niedziel i wita

Znaleziono 4 mszy w niedziele w Narolu.

Parafie w Narolu

Znaleziono jedn parafi w Narolu.

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Narodzenia Najwitszej Marii Panny
czna ilo mszy odprawianych w Narolu: 6 co daje rednio 6 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 567