Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Mchawa (Podkarpackie)  

1
Parafie
4
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Parafie w Mchawie na mapie

Msze w Mchawie

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Mchawie.

W niedziel i wita

Znaleziono 4 mszy w niedziele w Mchawie.

Parafie w Mchawie

Znaleziono jedn parafi w Mchawie.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Podwyszenia Krzya witego
czna ilo mszy odprawianych w Mchawie: 5 co daje rednio 5 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 081