Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Iwla (Podkarpackie)  

1
Parafie
3
Msze w niedziele
1
Pozostae Msze

Msze w Iwli

W tygodniu

Znaleziono jedn msz w Iwli.

W niedziel i wita

Znaleziono 3 mszy w niedziele w Iwli.

Parafie w Iwli

Znaleziono jedn parafi w Iwli.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: w. Jana Chrzciciela
czna ilo mszy odprawianych w Iwli: 4 co daje rednio 4 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 1 590