Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Dobrynin (Podkarpackie)  

1
Parafie
4
Msze w niedziele
2
Pozostae Msze

Msze w Dobryninie

W tygodniu

Znaleziono 2 mszy w dni powszednie w Dobryninie.

W niedziel i wita

Znaleziono 4 mszy w niedziele w Dobryninie.

Parafie w Dobryninie

Znaleziono jedn parafi w Dobryninie.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Najwitszej Maryi Panny Krlowej Polski
czna ilo mszy odprawianych w Dobryninie: 6 co daje rednio 6 Mszy na parafi.


Powrt do Podkarpackie.

Zainteresowanie profilem miasta: 2 123