Start    Krakw    d    Wrocaw    Gdask    Gdynia    Bydgoszcz    Toru    Wojewdztwa

Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie)  

44
Parafie
253
Msze w niedziele
124
Pozostae Msze

Bydgoszcz to najwaniejsze i najwiksze miasto województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na jego terenie istnieje ponad 40 parafii. Od 2004 roku Bydgoszcz jest stolic Diecezji. Katedr zostaa Fara - koció pod wezwaniem w. Marcina i Mikoaja. Nie jest to dua witynia - jednak bardzo pikna i najstarsza w miecie.

Parafie w Bydgoszczy na mapie

Msze w Bydgoszczy

W tygodniu

Znaleziono 124 mszy w dni powszednie w Bydgoszczy.

W niedziel i wita

Znaleziono 253 mszy w niedziele w Bydgoszczy.

Parafie w Bydgoszczy

Znaleziono parafii 44 w Bydgoszczy.

Wrzu na Facebooka

Statystyki

Parafia z najwiksz liczb Mszy: Chrystusa Krla
czna ilo mszy odprawianych w Bydgoszczy: 382 co daje rednio 8.68 Mszy na parafi.


Powrt do Kujawsko-Pomorskie.

Zainteresowanie profilem miasta: 47 282